Turvaa työntekijöille ja omaisille

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Toimintamalli

Vakuutuksen ottaa ja vakuutusmaksut maksaa työnantaja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Vakuutusehdot
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot
;