Turvaa työntekijän kuoleman varalta

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Korvauksen hakeminen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta haettavat korvaukset käsitellään ja maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. 

Korvaushakemuksen voi tehdä sähköisesti tai täyttämällä ja lähettämällä postitse korvaushakemuslomakkeen. Korvauspalvelumme neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun yhteystiedot

Esite

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen esitteessä on kerrottu vakuutuksen pääasiat lyhyesti ja selkeästi. Tarkemmat tiedot vakuutusturvasta ja korvauksista löytyvät vakuutusehdoista.

Esite 2024-2025, pdf-dokumentti

Tunnetko työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa, kun puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla. Vakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja.
Lue lisää: Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuilla julkaistusta uutisesta