Webbsidans undersidor:

Utbetalda förmåner och pensioner ska anmälas av förmånsbetalaren till inkomstregistret fr.o.m. år 2021

Mängden uppgifter som lämnas till och hämtas från inkomstregistret ökar ännu mer när utbetalda pensioner och förmåner också anmäls till inkomstregistret från och med den 1 januari 2021. Förmånsbetalaren anmäler uppgifter om utbetalda pensioner och förmåner till Inkomstregistret. Inga uppgifter om beslut angående pension eller förmåner anmäls till inkomstregistret, och ingen information om ifall ett ersättningsärende är anhängigt.

Även ersättningar som har betalats av Grupplivförsäkring för arbetstagare ska anmälas till inkomstregistret.

I framtiden ser inkomsttagare (privatpersoner) sina egna löne-, förmåns- och pensionsuppgifter i Inkomst-registrets e-tjänst. Om ersättningstagaren märker ett fel i förmåns- och pensionsuppgifterna som anmälts till inkomstregistret ska han eller hon kontakta den försäkringsanstalt som betalade ut förmånen för att korrigera uppgifterna.