Korvauksen hakeminen

Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, kun vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa ollut työntekijä kuolee. Korvaus maksetaan vainajan edunsaajille, joita ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Korvausta haetaan korvaushakemuksella. Korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa edunjättäjän kuolinvuoden päättymisestä. Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelu hankkii vainajaa ja hänen edunsaajiaan koskevat väestörekisteritiedot väestötietojärjestelmästä.

Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. Korvauspalvelun yhteystiedot: Puhelin 0409 222 900 tai sähköposti: trhv@tvk.fi .

Ohjeet edunsaajalle (Ohjeet työnantajalle alempana)

Hakemuksen voi tehdä ja lähettää ilman vakuutetun työsuhdetietoja.

Jokaisen edunsaajan/hakijan tulee tehdä oma korvaushakemus. Jos hakija on alaikäinen tai vajaavaltainen, hakemuksen hänen puolestaan tekee edunvalvoja. Kuitenkin kukin huoltaja voi hakea korvausta kaikille huollossaan oleville lapsille yhdellä hakemuksella. Kunkin alaikäisen lapsen osalta ei tarvita omaa hakemusta.

Kun täytät korvauslomaketta, tarvitset:

  • tarkat henkilötiedot edunjättäjästä (vainajasta)
  • edunsaajien tiedot, joille haet korvausta
  • edunsaajien tilitiedot (IBAN-tilinumero) alaikäisen lapsen korvaus voidaan maksaa huoltajan tilille ja huoltaja voi myöhemmin siirtää lapsenosuuden lapsen tilille
  • tiedot työsuhteesta ja työnantajasta (nämä nopeuttavat korvauskäsittelyä, mutta hakemus voidaan lähettää myös ilman työsuhdetietoja)

Korvauspalveluumme voit kirjautua vain omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kirjautuminen ei toimi kaikilla Internet Explorer -selaimen versioilla.

Kirjautuminen korvauspalveluun

Korvaushakemuksen voi myös tulostaa, täyttää ja lähettää meille postitse:
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Korvaushakemuslomake, pdf-tiedosto

Liitteet 

Yleensä hakemukseen ei tarvita mitään liitteitä. Korvauspalvelumme voi kuitenkin tarvittaessa pyytää hakijaa toimittamaan liitteitä. Jos vakuutettu on kuollut tapaturmaisesti ja haet tapaturmakorotusta, toimita kopio kuolintodistuksesta, kun saat sen. Kuolintodistuksen saamisessa voi mennä pitkään, joten korvaushakemus kannattaa tehdä heti, sillä leskenosuuden ja lastenosuuden käsittelemiseen ei kuolintodistusta tarvita. 

Ohje työnantajalle

Työnantajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan ottaa yhteyttä kuolleen työntekijän edunsaajiin, toimittaa heille vakuutusehdot ja tietoa korvauksen hakemisesta. Työnantajan tulee toimittaa työsuhdetta koskevat tiedot Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooliin korvauskäsittelyä varten.

Tiedot voi toimittaa ilmoituslomakkeella suojattuna sähköpostina. Suojatun sähköpostin lähettämiseksi, siirry selaimella osoitteeseen https://securemail.tvk.fi/. Kirjoita vastaanottaja-kohdassa osoitteeksi trhv@tvk.fi

Tiedot voi toimittaa myös postitse osoitteeseen:
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Työnantajan ilmoituslomake, pdf-tiedosto