Webbsidans undersidor:

Ersättningsbelopp

Vid den försäkrades död betalas en änkeandel till maka/make som nämns i villkoren samt en barnandel till varje barn som är förmånstagare till den försäkrade. Om det inte finns någon maka/make i enlighet villkoren delas änkeandelen mellan barnen som är förmånstagare. Ett olycksfallstillägg på 50 % utbetalas utöver änkeandelen och barnandelarna om döden är en följd av en olycka.

För död som inträffat år 2024 eller senare är änkeandelen 5 020–17 970 euro, beloppet beror på den avlidna arbetstagarens ålder.

Ersättningsbelopp om den försäkrade har avlidit år 2024 eller senare 

Den försäkrades ålder vidtidpunkten för dödsfallet Änkeandel
- 49 år elle yngre 17 970 €
50 år 16 790 €
51 år 15 600 €
52 år 14 370 €
53 år 13 190 €
54 år 12 030 €
55 år 10 820 €
56 år 9 640 €
57 år 8 510 €
58 år 7 250 €
59 år 6 070 €
60 år eller äldre 5 020

Barnandel

8 110 €

Olycksfallstillägg

50 % av summan av änkenadelen och barnandelarna.