Webbsidans undersidor:

Ersättningsbelopp

Vid den försäkrades död betalas en änkeandel till maka/make som nämns i villkoren samt en barnandel till varje barn som är förmånstagare till den försäkrade. Om det inte finns någon maka/make i enlighet villkoren delas änkeandelen mellan barnen som är förmånstagare. Ett olycksfallstillägg på 50 % utbetalas utöver änkeandelen och barnandelarna om döden är en följd av en olycka.

För död som inträffat år 2023 eller senare är änkeandelen 4 800–17 190 euro, beloppet beror på den avlidna arbetstagarens ålder.

Ersättningsbelopp om den försäkrade har avlidit år 2023 eller senare 

Den försäkrades ålder vidtidpunkten för dödsfallet Änkeandel
- 49 år elle yngre 17 190 €
50 år 16 060 €
51 år 14 920 €
52 år 13 750 €
53 år 12 620 €
54 år 11 510 €
55 år 10 350 €
56 år 9 220 €
57 år 8 140 €
58 år 6 930 €
59 år 5 800 €
60 år eller äldre 4 800

Barnandel

7 760 €

Olycksfallstillägg

50 % av summan av änkenadelen och barnandelarna.