Webbsidans undersidor:

Ersättningsbelopp

Vid den försäkrades död betalas en änkeandel till maka/make som nämns i villkoren samt en barnandel till varje barn som är förmånstagare till den försäkrade. Om det inte finns någon maka/make i enlighet villkoren delas änkeandelen mellan barnen som är förmånstagare. Ett olycksfallstillägg på 50 % utbetalas utöver änkeandelen och barnandelarna om döden är en följd av en olycka.

För död som inträffat år 2020 eller senare är änkeandelen 4 660–16 720 euro, beloppet beror på den avlidna arbetstagarens ålder.

Ersättningsbelopp om den försäkrade har avlidit år 2020 eller senare 

Den försäkrades ålder vidtidpunkten för dödsfallet Änkeandel
- 49 år elle yngre 16 720 €
50 år 15 620 €
51 år 14 510 €
52 år 13 370 €
53 år 12 270 €
54 år 11 190 €
55 år 10 060 €
56 år 8 960 €
57 år 7 910 €
58 år 6 740 €
59 år 5 640 €
60 år eller äldre 4 660 €

Barnandel

7 540 €

Olycksfallstillägg

50 % av summan av änkenadelen och barnandelarna.