Ersättningsservice

Kundtjänst kl. 13 - 15
Telefon: 0409 222 900
Telefax: 0404 504 246

Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn(at)tvk.fi, trhv(at)tvk.fi

Merja Hintsanen, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222904
Katriina Lindholm, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222905
Tuula Uusitalo, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222902
Sirpa Viinikainen, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222903

Administration
Verkställande direktör Janne Reini, tlf 0409 222 907
Direktör Heli Lagerblom, tfn 0404 504216

Ta kontakt