Webbsidans undersidor:

Insamling av användningsdata

Statistiska uppgifter samlas in om användningen av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) webbplats, som TVK använder för att utveckla innehåll och kommunikation. Ingen information samlas in om enskilda besökare, och så kallade cookies används inte i användningsstatistiken. Statistiska uppgifter samlas in med hjälp av programvaran Matomo med öppen källkod.

Anonymiserade uppgifter samlas in om användningen av webbplatsen, till exempel om antalet sidor som används, de sökord som används av besökarna på webbplatsen, den tid som används på webbplatsen och de filer som öppnas.

Ingen statistisk information om besök på webbplatsen samlas in om besökaren har aktiverat en funktion som heter Do not track i webbläsarens inställningar.

Vissa webbplatser innehåller inbäddat innehåll på så kallade tredjepartsplattformar, till exempel videor och podcasts. Tredje parter kan använda cookies i sina tjänster, detta varnas separat i det inbäddade innehållet.