Webbsidans undersidor:

Tillgänglighet till våra webbplatser

Våra webbplatser tvk.fi och trhv.fi publicerades den 8 september 2020. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att uppfylla tillgänglighetskraven vid utformningen av webbplatsernas strukturer och innehåll.

Tillgänglighetsutlåtande från Olycksfallsförsäkringscentralen och Grupplivförsäkring för arbetstagare

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller våra webbtjänster www.tvk.fi och trhv.fi. Utlåtandet utarbetades den 22 september 2020 och kompletterades i december 2021. Vi har anlitat en extern expert för att bedöma tillgängligheten till våra tjänster.

Status för tillgänglighet till digitala tjänster

Våra webbtjänster uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Våra tjänster omfattar även innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven fullt ut.

Vår webbtjänst överensstämmer inte ännu på alla punkter med gällande krav

På vår webbplats finns tabellerna över menersättning i form av en engångsersättning som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi letar efter sätt att göra innehållet i dem även tillgängligt.

Den elektroniska ersättningstjänsten för Grupplivförsäkring för arbetstagare uppfyller inte tillgänglighetskraven. Under våren 2022 kommer den nuvarande elektroniska ersättningstjänsten att ersättas av en ny, tillgänglig elektronisk ersättningstjänst.

I några ersättningsberättelsernas illustrationer saknas en post i illustrationen eller alternativ text i bilden.

Deskriptorer: Deskriptorerna som visar statistiken är bilder vars textekvivalenter anger diagrammets syfte och typ. Data i diagrammet är inte tillgängliga i verbal form. 

Dragspelselement: Eftersom det inte finns aktiva kontroller (a, knapp) i dragspelselementen, tolkar och läser skärmläsaren dem som textelement. Dragspelen får tangentbordsmarkering (tabindex-attribut), men deras funktion och status är inte tydliga. Pilspetsikonen läses enligt ikonens namn ("keyboard_arrow_down").

Länk till startsidan: Webbplatserna använder en textlänk i stället för en logotyp i det övre fältet, som anger tjänstens namn. Syftet och målet med länken är dock inte självklart för den som använder skärmläsaren och inte kan se länken i rätt sammanhang.

Öka textstorleken: Vissa visuella element skalas inte korrekt när endast text förstoras till 200 procent av det normala: Texterna kan klippas eller överlappas.

HTML-kodens kvalitet: Tjänstens HTML-kod innehåller punkter som inte uppfyller standarden. Det finns brister åtminstone inom följande områden: tillåtna attribut för element, accepterade värden för attribut och saknade attribut.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödja webbläsaren Internet Explorer (IE) i augusti 2021. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare i stället för IE, om möjligt.

Icke-tillgängligt innehåll i våra onlinetjänster som inte omfattas av lagstiftningen

Allt innehåll på våra webbplatser omfattas inte av lagstiftningen. Vår webbplats innehåller programfiler (e.pdf, exe) publicerade före den 23 september 2018, som inte är tillgängliga.

Dessutom innehåller våra webbplatser videor och animationer publicerade före den 23 september 2020, som inte är tillgängliga fullt ut.

Du kan begära innehållet i dessa filer i ett tillgängligt format via e-post till TVKviestinta@tvk.fi.

Har du märkt brister i tillgängligheten till våra digitala tjänster?

Ge oss respons med webbformuläret nedan, så gör vi vårt bästa för att rätta till saken. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss eller den webbansvariga. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras i detalj hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats