Tillgänglighet till våra webbplatser

Våra webbplatser tvk.fi och trhv.fi publicerades den 8 september 2020. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att uppfylla tillgänglighetskraven vid utformningen av webbplatsernas strukturer och innehåll.

Tillgänglighetsutlåtande från Olycksfallsförsäkringscentralen och Grupplivförsäkring för arbetstagare

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller våra webbtjänster www.tvk.fi och trhv.fi. Utlåtandet utarbetades den 22 september 2020 och kompletterades i juni 2024. Vi har själva bedömt tillgängligheten till vår tjänst och använt även en extern expert för att bedöma tillgängligheten till vår tjänst.

Status för tillgänglighet till digitala tjänster

Våra webbtjänster uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Våra tjänster omfattar även innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven fullt ut.

Vår webbtjänst överensstämmer inte ännu på alla punkter med gällande krav

Den elektroniska ersättningstjänsten för Grupplivförsäkring för arbetstagare och för arbetsolycksfall och yrkesjukdomar som gjorts till TVK uppfyller inte tillgänglighetskraven. Vi kommer att utreda korrigeringen av brister med leverantören av elektroniska ersättningstjänsten och mer detaljerad information kommer att uppdateras i detta uttalande om ytterligare åtgärder. Kunderna har dock också tillgång till tillgängliga pdf-formulär som kan användas för att initiera ett ersättningsanspråk.

I några ersättningsberättelsernas några illustrationer saknas en post i illustrationen eller alternativ text i bilden.

Dragspelselement: Eftersom det inte finns aktiva kontroller (a, knapp) i dragspelselementen, tolkar och läser skärmläsaren dem som textelement. Dragspelen får tangentbordsmarkering (tabindex-attribut), men deras funktion och status är inte tydliga. Pilspetsikonen läses enligt ikonens namn ("keyboard_arrow_down").

HTML-kodens kvalitet: Tjänstens HTML-kod innehåller punkter som inte uppfyller standarden. Det finns brister åtminstone inom följande områden: tillåtna attribut för element, accepterade värden för attribut och saknade attribut.

Icke-tillgängligt innehåll i våra onlinetjänster som inte omfattas av lagstiftningen

Allt innehåll på våra webbplatser omfattas inte av lagstiftningen. Vår webbplats innehåller programfiler (e.pdf, exe) publicerade före den 23 september 2018, som inte är tillgängliga.

Dessutom innehåller våra webbplatser videor och animationer publicerade före den 23 september 2020, som inte är tillgängliga fullt ut.

Du kan begära innehållet i dessa filer i ett tillgängligt format via e-post till TVKviestinta@tvk.fi.

Har du märkt brister i tillgängligheten till våra digitala tjänster?

Ge oss respons med webbformuläret nedan, så gör vi vårt bästa för att rätta till saken. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss eller den webbansvariga. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras i detalj hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats