Olycksfallsförsäkringscentralen har fastställt en riskklassificering i tre nivåer för yrkesklasserna – låg risk, medelhög risk, hög risk – för att underlätta val av yrkesklass i inkomstregistret i sådana fall då den försäkrade arbetar lika mycket inom två eller flera olika yrken.

Om inkomsttagaren utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäls yrkesklassen för det huvudsakliga arbetet. Med huvudsakligt arbete avses det arbete som personen tidsmässigt sett utför mest.

Om inkomsttagaren arbetar i samma grad i olika uppgifter, anmäls yrkesklassen enligt det högsta olycksfallsrisken. I ett sådant fall kan Olycksfallsförsäkringscentralens riskklassificeringen för yrkesklasserna tillämpas.