Grupplivförsäkring för arbetstagare

Grupplivförsäkring för arbetstagare (TRHV) är en livförsäkring som en arbetsgivare tecknar för sina anställda. Denna försäkrings kostnader betalas av arbetsgivaren.

Dödsfallsersättning betalas efter arbetstagarens död om förmånstagare är utsedda i försäkringsvillkoren. Grupplivförsäkringen för de anställda bygger på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Med några undantag är alla arbetstagare som står i ett anställningsförhållande försäkrade enligt arbetspensionslagen.

Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av en pool som upprättats av försäkringsbolagen och som verkar i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter handläggningen och utbetalningen av alla dödsfallsersättningar som omfattas av försäkringen.

Läs mer om grupplivförsäkringen för arbetstagare på TRHV:s webbplats