Olycksfallsförsäkringscentralen är officiell registerförare av statistik över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i Finland.

Vi publicerar grundläggande uppgifter om olycksfall i arbetet föregående år i februari följande år. Dessutom publiceras mer detaljerade analyser av begränsade ämnen av aktuellt intresse mellan februari och augusti. Analyserna undersöker de senaste siffrorna från föregående år och relaterade förändringar.

Under 2022 ökade antalet arbetsolycksfall mera än tidigare uppskattat

Löntagarna råkade 2022 ut för sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall, av dessa var 92 000 olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 olycksfall under resan till och från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen ökade med 1,6 % jämfört med året innan och antalet olycksfall under resan till och från arbetsplatsen med hela 23,5 %.

Läs mera: Nyhet 6.4.2023