Olycksfallsförsäkringscentralen är officiell registerförare av statistik över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i Finland.

Vi publicerar grundläggande uppgifter om olycksfall i arbetet föregående år i februari följande år. Dessutom publiceras mer detaljerade analyser av begränsade ämnen av aktuellt intresse mellan februari och augusti. Analyserna undersöker de senaste siffrorna från föregående år och relaterade förändringar.

Antalet arbetsolycksfall var nästan oförändrat år 2023

År 2023 var antalet arbetsolycksfall 114 500, av vilka 92 200 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 300 olycksfall under resan till eller från arbetet. Antalet arbetsolycksfall ökade med 1,8 procent, olycksfall på arbetsplats med 2,1 procent och olycksfall under resan till och från arbetet med 0,5 procent från år 2022.

I fjol var frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen 25,9 olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar. Frekvensen ökade med 1,6 procent från 2022, då frekvensen var 25,5.

Frekvenstalet relaterar antalet olycksfall på arbetsplatsen till mängden utfört arbete och beskriver mer exakt än antalsuppgifterna eventuella förändringar i frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen på årsnivå.

Läs mera om Nyhet av arbetsolycksfall 2023 

Under 2022 ökade antalet arbetsolycksfall mera än tidigare uppskattat

Löntagarna råkade 2022 ut för sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall, av dessa var 92 000 olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 olycksfall under resan till och från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen ökade med 1,6 % jämfört med året innan och antalet olycksfall under resan till och från arbetsplatsen med hela 23,5 %.

Läs mera: Nyhet 6.4.2023