Ersättningar

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas ersättningar för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Ersättningar kan inte avtalas mellan försäkringsbolaget och arbetstagare eller arbetsgivaren. Vanligtvis behöver arbetstagaren inte göra någon ansökan om ersättning utan försäkringsbolag utreder vilka ersättningar den skadade är berättigad till utifrån den anmälda arbetsplatsolyckan eller yrkessjukdomen. Ersättningsbeloppen i euro är inte begränsade och det finns vanligtvis inte heller någon tidsgräns.

Ersättningar som ska betalas för arbetsolycksfall och yrkessjukdom är primära i förhållande till annat lagstadgat skydd. Om det är fråga om ett arbetsolycksfall, betalas ersättning primärt med stöd av lagen om arbetsolycksfall- och yrkessjukdom och sekundärt kan exempelvis trafikförsäkring eller arbetspension komma på fråga.

Exempel

En arbetstagare bli påkörd av en bil när han är på väg hem från arbetet. Vårdkostnader som beror på skadan och ett eventuellt inkomstbortfall ersätts från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Från trafikförsäkringen betalas ersättning till den påkörda arbetstagaren endast för den del som överstiger det som ersatts som arbetsolycksfall.

Ersättningarna föreskrivs i lag och därför ersätts inte andra förluster från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.