Webbsidans undersidor:

Respons och kontakt på webbplatsen

Berätta för oss om du har hittat den information du söker om olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen på vår webbplats. Eller saknar du någon information som du behöver och som du vill att vi ska lägga till på vår webbplats?

Och var informationen som presenterades på vår webbplats tydlig och begriplig?

Vi värdesätter och utnyttjar den respons vi får om webbplatsens struktur, innehåll och användbarhet. Respons och utvecklingsidéer kan skickas till oss per e-post TVKviestinta@tvk.fi.