Webbsidans undersidor:

Medlemmar i olycksfallsförsäkringscentralen

Ett försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska vara medlem i TVK.

Medlemsföretag och anstalte

Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia
Besökadress: Kyllikkiporten 2, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia
Telefon växel: 010 5031, fax 010 503 5300
info@fennia.fi

If Skadeförsäkring Ab (publ), filial i Finland
Besökadress: Ängsporten 4, 02200 Esbo
Postadress: PB 4, 00025 IF,
Adress: Universitetsgatan 27, 20025 Åbo
förnamn.efternamn@if.fi

LokalTapiola Ömsesidiga försäkringsbolag
Besökadress: Norrskensgränden 1, Esbo
Postadress: 02010 LÄHITAPIOLA
Telefon växel (09) 4531
förnamn.efternamn@lahitapiola.fi

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt Mela
Besökadress: Norrskensparken 2, Esbo
Postadress: PB 16, 02101 Esbo
Telefon växel 029 435 11, fax 029 435 2426
förnamn.efternamn@mela.fi

Pohjantähti Ömsesidiga försäkringsbolag
Huvudkontorets besökadress: Keinusaarentie 2, 13200 Tavastehus
Postadress: PB 164, 13101 Tavastehus
Telefon växel 020 763 4000, fax (03) 5899 893
förnamn.efternamn@pohjantahti.fi

Pohjola Vakuutus
Huvudkontorets adress i Helsingfors: Industrigatan 1, 00510 Helsingfors
Postadress: Industrigatan 1, 00510 OP
Telefon växel 010 253 000

 

Protector Forsikring ASA
Kalevagatan 13, 00100 Helsingfors

Statskontoret
Besökadress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
Postadress: PB 14, 00054
Telefon växle (09) 772 51, fax (09) 7725 208
förnamn.efternamn@valtiokonttori.fi

Ömsesidiga försäkringsbolag Turva
Huvudkontor: Järvensivuntie 3, 33100 Tammerfors
Telefon växel (03) 2313 9111
förnamn.efternamn@turva.fi

Valio Ömsesidiga försäkringsbolag 
Besökadress: Mejerivägen 4, 00390 Helsingfors
Postadress: PB 11, 00039 Valio
Telefon växel 010 381 171, fax (09) 562 5064
förnamn.efternamn@valio.fi

Ålands Försäkringar Ab
Besökaradress: Köpmansgatan 6, Mariehamn
Postadress: PB 64, 22101 Mariehamn
Telefon (018) 27600

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Besökadress: Köpmansgatan 6, Mariehamn
Postadress: PB 64, 22101 Mariehamn
Telefon (018) 27600
info@omsen.ax