Webbsidans undersidor:

Corona som yrkessjukdom

När en sjukdom orsakad av en corona kompenseras som en yrkessjukdom?

Den lagstadgade arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter arbetsolycksfall och yrkessjukdomar relaterade till utförande av arbetet. Som en yrkessjukdom ersätts en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller i utbildning relaterad till arbetet.

Om det hos arbetstagaren konstateras en sjukdom som orsakats av coronaviruset och exponeringen sannolikt och huvudsakligen har skett under sådana förhållanden som beskrivs ovan, ska sjukdomen som orsakats av viruset ersättas som en yrkessjukdom orsakad av en biologisk faktor. 

För att coronavirussmittan ska ersättas som en yrkessjukdom, måste smittkällan och smittans omständigheter kunna utredas. Exponeringen måste ha skett under omständigheter i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar:

  • i samband med arbete
  • i samband med resor på grund av arbetet
  • på ett område som hör till den plats där arbetet utförs
  • i arbetsrelaterad utbildning

Ersättning av en sjukdom orsakad av coronaviruset som yrkessjukdom förutsätter alltså att smittkällan kan identifieras att ha skett till exempel i samband med arbetet.

Ersättning för yrkessjukdom kräver en diagnostiserad sjukdom. Enbart exponering för coronaviruset är inte en yrkessjukdom och ersättning fås inte på grund av det.