Eurobelopp

De eurobelopp som nämns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) anges enligt indexnivån år 2014. De justeras årligen antingen med lönekoefficienten i 96 § i lagen om pension för arbetstagare eller med arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare.

Vi publicerar de årliga eurobelopp i Työtapaturmatieto-webbplats: Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2016-2023