Rehabilitering

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts rehabilitering till en skadad, när

  • hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga är nedsatt eller
  • inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av skadan eller om det är sannolikt att den skadades arbets- eller funktionsförmåga eller inkomstmöjligheter senare kan försämras väsentligt på grund av skadan.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på rehabilitering. Mer information om rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering keyboard_arrow_down
Serviceboende keyboard_arrow_down
Hjälpmedel keyboard_arrow_down
Ändringar i bostaden keyboard_arrow_down
Tolktjänster keyboard_arrow_down
Anpassningsträning keyboard_arrow_down