Rehabilitering

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts rehabilitering till en skadad, när

  • hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga är nedsatt eller
  • inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av skadan eller om det är sannolikt att den skadades arbets- eller funktionsförmåga eller inkomstmöjligheter senare kan försämras väsentligt på grund av skadan.

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på rehabilitering. Mer information om rehabilitering