Tikku är öppen för alla och det behövs inga inloggningsuppgifter för att använda den.

I Tikku finns uppgifter om:

  • arbetsplatsolycksfall, 
  • olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen,
  • arbetsplatsolycksfall per näringsgren,
  • olycksfallsfrekvens,
  • yrkessjukdomar.

Detaljerade instruktioner för att använda Tikku finns på hemsidan, på fliken Anvisningar.

Informationskällorna för Tikku är Olycksförsäkringscentralens register över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt statistik över arbetstiden i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Tikku kan inte användas på mobila enheter. Vi rekommenderar även att man använder en annan webbläsare än Internet Explorer.

Klassificering som används i Tikku

Om ni använder uppgifter från Tikku ber vi er att ange som källa: ”Statistikappen Tikku, Olycksfallsförsäkringscentralen, uppgifternas sökdatum”.

Statistikappen Tikku

""

Tikku är TVKs finskspråkiga statistikappen, vartifrån du hittar statisk om  olycksfall och yrkessjukdomar. Appen fungerar inte med Internet Explorer och heller i mobilen.

Till Tikku