TVK:s arbetarskyddsarbete

Syftet med TVK:s arbetarskyddsarbete är att förebygga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar bl.a. genom att ta fram statistik, studier och analyser om skadehändelserna.

TVK:s arbete med säkerhet och arbete stöder det praktiska arbetet med säkerhet på arbetsplatser, försäkringsanstalter, myndigheter, forskningsinstitut och andra intressegrupper.

Grundläggande uppgifter i TVK:s arbetarskyddsarbete är:

  • Utarbetande och analys av arbetarskyddsstatistik baserad på det arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsregister som administreras av TVK, och därmed sammanhängande kommunikation
  • Utredning av arbetsplatsolyckor och därmed sammanhängande kommunikation
  • Övervakning av arbetsmiljön i fråga om arbetarskydd och -hälsa
  • Försäkringsbranschens representation i arbetarskyddsfrågor (samarbete med intressegrupper och evenemang)
  • Informationstjänst avseende statistik och olycksfallsutredningar

En del av Olycksfallsförsäkringscentralens arbetarskyddsarbete är utredning av arbetsplatsolycksfall. TVK genomför olycksutredningar i form av en detaljerade TOT-utredningar och kortare olycksfallsrapporter på webbplatsen työpaikkakuolemat.fi. Syftet med utredningar om arbetsplatsolycksfall är att vinna och sprida kunskap för att undvika liknande olyckor i framtiden.