Webbsidans undersidor:

Kontaktuppgifter

Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
Email: fornamn.efternamn@tvk.fi

kirjaamo@tvk.fi  | Kontakta ersättningsenheten direkt i ditt ersättningsfall. Om ditt ärendet gäller utlåtandet av ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, kontakta direkt nämndens personal.

OBS! Telefonnumren som finns nedan är inte till mobiltelefoner dvs. man kan inte skicka textmeddelanden till dessa numren. 

Om du vill skicka skyddad e-post, till exempel e-post som innehåller personlig information, går till https://securemail.tvk.fi/ i webbläsaren och anger den e-postadress vilken du vill skicka post.

Administration

Janne Reini, VD, telefon 0409 222 907
Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör (ICT, ekonomi,HR), telefon 0404 504 585
Merja Aaltonen, ledningens assistent, telefon 0404 504 202
Niina Laakso, dataskyddsombudet, telefon 0404 504 215, E-post: tietosuoja.tvk@tvk.fi

Aktuarie- och statistikenhet

Ville Lilja, aktuar direktör, telefon 0409 221 413

Aktuarservice:
Katri Kytömäki, statistikmatematiker, telefon 0404 504209
Antti Pulkkinen, aktuarie, telefon 0409 225 559
Juha Tiensuu, matematiker, telefon 0409 220 801

Statistikservice:
Juha Hemminki, statistikchef, telefon 0404 504 204
Jussi Laatunen, data-analytiker, telefon 0404 504 263
Miia Mecklin-Mattila, chefsanalytiker, telefon 0404 504 219
Katja Sandberg, data-analytiker, telefon 0404 504 726

Ersättnings- och inspektionsenhet

Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom
korvaustoimi@tvk.fi  | Servicenummer 0404 504 210, kundservice kl. 13-15.

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool
trhv@tvk.fi | Telefon 0409 222 900 Telefax 0404 504 246 | kundservice kl. 13-15
www.trhv.fi E-post: förnamn.efternamn(at)tvk.fi, trhv(at)tvk.fi

Inspektion
valvonta@tvk.fi | Servicenumret 0409 221 223 | kundservice kl. 9:30-11:30 och 13-15

Försäkringsregister
vakuutusrekisteri@tvk.fi | Servicenumret 0409 220 930 | service kl. 9:30-10:30

Heli Lagerblom, direktör, telefon 0404 504 216
Niina Laakso, chef, jurist telefon 0404 504 215

Forsäkringsläkare
Teemu Helkamaa, försäkringsläkare
Jari Rechardt, försäkringsläkare

Forskningsenhet

Mika Tynkkynen, direktör, telefon 0404 504 236

Arbetssäkerhet och underdökning av arbetsplatsolycksfall
Marja Kaari, arbetsskyddschef, telefon 0404 504234
Janne Sysi-Aho,
database analytiker, telefon 0404 504 232
Otto Veijola, arbetsskyddsspecialist, telefon 0409 220 985

Juridiskaenhet

Kirsi Pohjolainen, direktör, telefon 0404 504 225
Elina Holmas, jurist, telefon 0409 225 541
Merja Salonen, jurist, telefon 0404 504229

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO)
Kirsi Salo, chef av EFOs byrå, jurist, telefon 0404 504 228
Elina Isaksson, jurist, telefon 0404 504 243
Reetta Kantanen, föredragare, telefon 0404 504 207
Mari Karttunen, jurist, telefon 0409 225 550

Kommunikation

Sari-Leena Lund, kommunikationsdirektör, telefon 0409 225 528
Sanna Holmkvist
, specialist på visuell kommunikation, telefon 0409 220 453
Sanna Sinkkilä
, kommunikationschef, telefon 0404 504 262