Webbsidans undersidor:

Kontaktuppgifter

Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
Email: fornamn.efternamn@tvk.fi
Fax 0404 504 246

kirjaamo@tvk.fi  | Kontakta ersättningsenheten direkt i ditt ersättningsfall. Om ditt ärendet gäller utlåtandet av ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, kontakta direkt nämndens personal.

OBS! Telefonnumren som finns nedan är inte till mobiltelefoner dvs. man kan inte skicka textmeddelanden till dessa numren. 

Administration

Janne Reini, VD, telefon 0409 222 907
Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör (ICT, ekonomi,HR), telefon 0404 504 585
Merja Aaltonen, ledningens assistent, telefon 0404 504 202

Aktuarie- och statistikenhet

Ville Lilja, aktuar direktör, telefon 0409 221 413

Aktuarservice:
Katri Kytömäki, statistikmatematiker, telefon 0404 504209
Antti Pulkkinen, aktuarie, telefon 0409 225 559
Juha Tiensuu, matematiker, telefon 0409 220 801

Statistikservice:
Juha Hemminki, statistikchef, telefon 0404 504 204
Suvi Haavisto, BI-arkitekt, telefon 0409 222906
Jussi Laatunen
, data-analytiker, telefon 0404 504 263
Miia Mecklin-Mattila, chefsanalytiker, telefon 0404 504 219
Katja Sandberg, data-analytiker, telefon 0404 504 726

Ersättnings- och inspektionsenhet

Heli Lagerblom, direktör, telefon 0404 504 216

Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom

Servicenummer 0404 504 210, kundservice kl. 13-15.

Merja Nuutilainen, ersättningsspecialist, telefon 0404 504 224
Heini Ranta-aho, ersättningsspecialist, telefon 045 7820 1815
Heli Sarrivaara, ersättningsspecialist, telefon 0404 504 231

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Telefon 0409 222 900 Telefax 0404 504 246, kundservice kl. 13-15
www.trhv.fi E-post: förnamn.efternamn(at)tvk.fi, trhv(at)tvk.fi

Merja Hintsanen, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222 904
Katriina Lindholm, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222 905
Tuula Uusitalo, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222 902
Sirpa Viinikainen, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222 903

Forsäkringsläkare

Teemu Helkamaa, försäkringsläkare
Jari Rechardt, försäkringsläkare

Inspektion

Niina Laakso, chef, telefon 0404 504 215
Johanna Heiskanen, handläggare av inspektion, telefon 0409 225542
Kaisa Oksanen, handläggare av inspektion, telefon 0409 225549
Anne Väyrynen, handläggare av inspektion, telefon 0404 504 241

valvonta@tvk.fi | Servicenumret 0409 221 223

Försäkringsregister

vakuutusrekisteri@tvk.fi | Servicenumret 0409 220 930, service kl. 9:30-10:30

Forskningsenhet

Mika Tynkkynen, direktör, telefon 0404 504 236

Arbetssäkerhet och underdökning av arbetsplatsolycksfall

Marja Kaari, arbetsskyddschef, telefon 0404 504234
Janne Sysi-Aho,
database analytiker, telefon 0404 504 232
Otto Veijola, arbetsskyddsspecialist, telefon 0409 220 985

Juridiskaenhet

Kirsi Pohjolainen, direktör, telefon 0404 504 225
Elina Holmas, jurist, telefon 0409 225 541
Merja Salonen, jurist, telefon 0404 504229

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO)

Kirsi Salo, chef av EFOs byrå, jurist, telefon 0404 504 228
Elina Isaksson, jurist, telefon 0404 504 243
Reetta Kantanen, föredragare, telefon 0404 504 207

Kommunikation

Sari-Leena Lund, kommunikationsdirektör, telefon 0409 225 528
Sanna Holmkvist
, telefon 0409 220 453
Sanna Sinkkilä
, kommunikationschef, telefon 0404 504 262