Kuntoutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan kuntoutusta työntekijälle, jonka

  • työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet, tai
  • jos on todennäköistä, että hänen työ- tai toimintakykynsä tai ansiomahdollisuutensa voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä.

Vakuutuksesta korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut. Tarkempaa tietoa matka- ja majoituskulujen korvaamisesta