Dröjsmålsräntor 1.1.-30.6.2021

Dröjsmålsräntor meddelade av Finlands Bank 1.1.30.6.2021 är 7,0 % (räntelagen 4 § 1 mom.) och 8,0 % (räntelagen 4 a § 1 mom.).

Den förstnämnda räntan används som dröjsmålsförhöjning som avses i 152 § i lagen om olycksfall i arbetet och om arbetssjukdomar och som  en höjning av ersättningen som avses i 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring.

För försäkringspremier är dröjsmålsräntan 8,0 % för kommersiella avtal.

Ytterligare information: jurist Elina Holmas, TVK, tfn 0409 225541