Tapaturmavakuutuskeskuksessa on muodostettu ammattiluokille kolmiportainen riskiluokitus – pieni, keskisuuri ja suuri riski. Luokituksen tarkoitus on tukea ammattiluokan valintaa tulorekisterissä tilanteissa, joissa vakuutettu tekee yhtä paljon työtä kahdessa tai useammassa eri ammatissa.

Jos tulonsaaja tekee kahteen tai useampaan eri ammattiluokkaan kuuluvia töitä, ilmoitetaan pääasiallisen työn ammattiluokka. Pääasiallinen työ on se, jota henkilö tekee ajallisesti eniten.

Jos tulonsaaja työskentelee saman verran eri tehtävissä, ammattiluokka ilmoitetaan korkeimman tapaturmariskin mukaisesti. Tällöin ammattiluokan valinnan tukena voi käyttää Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämää ammattiluokkien riskiluokitusta.