Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa yhteistyössä

Harmaa talous ja talousrikollisuus ovat monella tavalla haitallisia yhteiskunnalle: verotuloja ja muita lakisääteisiä maksuja jää saamatta, yritysten välinen kilpailu vääristyy ja työntekijöiden sosiaaliturva voi jäädä puutteelliseksi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä tutkimuksessa vuonna 2010 harmaan talouden määräksi Suomessa arvioitiin 10–14 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 4–6 miljardin euron vuosittaisia verojen ja maksujen menetyksiä.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on yksi hallituksen kärkihankkeita. Mukana on 21 eri organisaatiota ja ministeriötä Suomesta. Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelma ulottuu vuoden 2020 loppuun asti ja käsittää 20 erillistä hanketta, joilla edistetään yritysten välistä tervettä kilpailua ja torjutaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä.

Viranomaisten välinen tiedonvaihto

"Yksi toimenpiteistä on viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen. Tässä viranomaisten välinen tietojenvaihto ovat tärkeässä osassa", kertoo valvonta-asiantuntija Hanna Piha.

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon myötä yritys, joka ei hoida velvoitteitaan, ei pysty jatkamaan toimintaansa samalla tavalla kuin ennen", Piha toteaa.

"On todettu, että puutteet velvoitteiden hoitamisessa kasaantuvat usein samoille yrityksille ja samoille vastuuhenkilöille", Piha kertoo.

Tänä vuonna harmaan talouden tarkastuksien tuloksena on maksuunpantu lähes 25 miljoonaa euroa veroja, ja poliisi on saanut talousrikoksiin kirjattua rikoshyötyä takaisin tammi-kesäkuun ajalta jo yli 10 miljoonaa euroa.

Kyky tunnistaa harmaan talouden toimijat

TVK torjuu harmaata taloutta valvomalla työnantajien vakuuttamisvelvollisuutta.

"Vertaamme vakuutusrekisterissä olevia vakuutustietoja ja Verohallinnolta saatuja yritysten palkkatietoja. Työnantajat, jotka ovat maksaneet palkkaa työntekijöilleen, mutta joilta ei löydy työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, valitaan tutkittavien tapausten valvontalistalle."

"Kaikki työnantajat eivät ole tietoisia siitä, että heidän on vakuutettava työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Osa yrityksistä laiminlyö velvollisuutensa tahallisesti."

Tapaturmavakuutuskeskus tutkii myös eri tavoin ilmiannetut laiminlyöntiepäilyt. Ilmiantoja voivat tehdä esimerkiksi työnantaja itse tai aluehallintoviranomainen. Pimeästi palkkoja maksaneita yrityksiä valvotaan Verohallinnon ilmoitusten perusteella.

Kaikki mukaan torjuntatalkoisiin

Ajankohtaisen tiedon välittäminen harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on tärkeää. Toukokuussa 2018 avattu Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto, jonka sisällön tuottamisessa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt.

harmaa-talous-rikollisuus.fi -sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Ajankohtaisia ilmiöitä kuvataan yhdistelemällä useamman eri viranomaisen havaintoja.

Sivusto on tarkoitettu niin suurelle yleisölle, poliittisille päättäjille kuin viranomaisille.

Sivuston tavoitteena on osoittaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille: viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille. Sivusto toimii myös viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena.

harmaa-talous-rikollisuus.fi