Korvaukset kuolemantapauksessa

Kun työntekijän on kuollut työtapaturmaisesti tai ammattitautiin hänen omaisillensa maksetaan

  • hautausapua ja
  • eläkettä.

Omaisiksi katsottavat henkilöt on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Hautausapu

Jos työntekijä kuolee työtapaturmassa tai ammattitautiin, maksetaan työntekijän kuolinpesälle hautausapua.

Hautausapu on euromääräinen, kiinteä kertakorvaus. Hautausavun määrään eivät vaikuta työntekijän ansiotaso tai hautajaisista aiheutuneet kustannukset. Hautausapu maksetaan kustannusten aiheutumisvuoden suuruisena. Hautausavun määrä on kerrottu taulukossa Euromäärät-sivulla.

Lisäksi korvataan vainajan kuljettamisesta kuolinpaikalta asuin- tai kotipaikkakunnalle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset.

Leskeneläke

Leskeneläkkeen saajana voi olla

  • leski
  • tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • avopuoliso, jos tämä on asunut menehtyneen työntekijän kanssa yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai heillä on ollut julkisen notaarin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Jos avioliitto tai avoliitto on alkanut vasta työtapaturman sattumisen tai ammattitaudin ilmenemisen jälkeen, leskellä tai avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen lapsi, tai liitto on jatkunut kolme vuotta.

Leskeneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lasten lukumäärän mukaan. Jos lapsen eläkkeen saajia ei ole, leski saa eläkettä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Muissa tilanteissa lesken eläke vaihtelee eläkettä saavien lasten lukumäärän mukaan.  

Leskeneläke maksetaan täytenä kahdentoista ensimmäisen täyden kalenterikuukauden aikana työntekijän kuolemasta. Sen jälkeen lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus, joka voi vähentää lesken eläkkeen määrää. Jos leskellä on lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia, vähennys tehdään vasta, kun lapset eivät enää saa eläkettä.

Leski saa eläkettä koko elämänsä ajan, jos vahinkotapahtuma ei ole sattunut työntekijän vanhuuseläkkeellä tekemässä työssä ja leski ei solmi uutta avioliittoa tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista avoliittoa.

Jos leski solmii uuden avioliiton tai alkaa elää uudessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetussa avoliitossa, oikeus leskeneläkkeeseen päättyy. Tällöin leskelle kuitenkin maksetaan kolmen vuoden eläkettä vastaava kertakorvaus.

Lapseneläke

Lapseneläkkeen saajia ovat alle 18-vuotiaat lapset ja 18–24-vuotiaat lapset, jotka opiskelevat. Opiskelun tulee olla päätoimista ja ammattiin valmistavaa. Lapseneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lapsien lukumäärän mukaan.

Lisätietoja vuosityöansiosta

Lapseneläkkeestä vähennetään Kelan maksama yleisen perhe-eläkelain mukainen lapseneläke, joka myönnetään enintään 21 vuoden ikään saakka.