Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on henkivakuutus, jonka työnantaja ottaa työntekijöilleen. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kustannuksista vastaa työnantaja.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, jos hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa vakuutusyhtiöiden perustama pooli, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauspalvelu vastaa kaikkien vakuutukseen kuuluvien kuolemantapauskorvausten käsittelystä ja korvauksen maksusta.

Lue lisää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta TRHV:n kotisivuilta

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauspalvelun yhteystiedot