Kuva -

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa vakuutusyhtiöiden perustama pooli, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) yhteydessä. Pooli toimi 31.3.2015 asti Henkivakuutusosakeyhtiö Retron yhteydessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli hoitaa keskitetysti kaikkien vakuutuksen piiriin kuuluvien kuolemantapauskorvausten käsittelyn ja korvausten maksamisen.

Lue lisää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta TRHV:n kotisivuilta: www.trhv.fi

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;