Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta harjoittavat vakuutuslaitokset ja Valtiokonttori antavat kalenterivuosittain TVK:lle välttämättömät vakuutuksenottaja- ja vahinkokohtaiset tiedot.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavat tapaturmat korvaa ja tilastoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), joka huolehtii keskitetysti maatalousyrittäjien ja apurahansaajien turvasta.