Vuonna 2018 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin yhteensä 2 872 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, mikä on noin 13 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1 067 tapausta, mikä on 14 % edellisvuotta vähemmän. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 37 %.

Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen meluvamma. Työikäisillä miehillä yleisin vahvistettu ammattitauti oli meluvamma. Seuraavaksi yleisimpiä työikäisten miesten vahvistettuja ammattitauteja olivat allerginen kosketusihottuma ja asbestiplakkitauti. Työikäisillä naisilla yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma, joita seurasivat ammattiastma, ammattinuha ja syyhy.

Vajaa kolmasosa kaikista vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen. Yli 65-vuotiaille ammattitauteja tai niiden epäilyjä kirjattiin 459 tapausta, joista vahvistettuja ammattitauteja oli 312 tapausta. Vahvistettujen ammattitautien osuus oli 68 %. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, mesoteliooma, meluvamma, keuhkosyöpä ja asbestoosi.

Tietolähde: Työterveyslaitoksen julkaisu Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2018 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Tilastoja koronasta korvattavana ammattitautina

Koronaviruksen aiheuttamia ammattitauteja korvattiin vakuutuslaitoksissa vuosina 2020-2021 yhteensä 1 089 tapausta. (tilanne 31.12.2021, lukumäärä voi vielä kasvaa seuraavan vuosineljänneksen tilastoaineistojen valmistumisen jälkeen).

Vahvistettuja koronan aiheuttamia ammattitauteja todettiin eniten sairaanhoitajilla (32 %) ja lähihoitajilla (26 %). Seuraavaksi eniten työstä aiheutuneita ammattitauteja todettiin lastenhoitajilla (5 %), lastentarhanopettajilla (4,5 %) ja peruskoulun alaluokkien opettajilla (2,5 %).

Korona-ammattitautitapauksista 44 % todettiin Uudellamaalla työskennelleillä.

Ammattitaudeista maksetut korvaukset

Koronan aiheuttamista ammattitaudeista on maksettu korvauksia vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Korvauksia on maksettu muun muassa tutkimus- ja hoitokuluista, lääkkeistä sekä päivärahaa taudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä.

Tyypillisimmin työssä saadusta koronatartunnasta korvattiin päivärahaa 7-30 päivän työkyvyttömyysajalta ja lisäksi maksettiin korvauksia tutkimus- ja hoitokuluista.

Tilastotiedot perustuvat vakuutuslaitosten TVK:lle neljännesvuosittain toimittamiin korvaustilastoihin.

Lue myös:

Covid 19 -viruksen aiheuttamat ammattitautitapaukset työkyvyttömyyden keston mukaan

Covid 19 -viruksen aiheuttamat ammattitautitapaukset työkyvyttömyyden keston mukaan

Tällä sivustolla muualla ammattitaudeista: