Sivun alasivut:

Toisessa maassa vakuutettu

Pääsääntöisesti Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa Suomessa. Työntekijän kansalaisuus ei vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen. Poikkeuksen muodostavat lähetetyt työntekijät eli työntekijät, jotka on lähetetty työhön Suomeen EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Lähetetyllä työntekijällä on lähtömaastaan todistus A1, joka osoittaa, että hänen vakuutusturvansa on lähtömaassa eikä häntä tarvitse vakuuttaa Suomessa.

TVK voi korvata työtapaturman tai ammattitaudin takia Suomessa aiheutuneita sairaanhoitoetuuksia seuraavissa tilanteissa:

 • lähetetty työntekijä EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta loukkaantuu työtapaturmassa tai altistuu ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle Suomessa, ja hänellä on lähtömaastaan todistus A1, joka on voimassa tapaturmahetkellä;
 • työntekijä on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle ulkomailla EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa ja muuttaa tai palaa sen jälkeen asumaan Suomeen.

Kun lähetetylle työntekijälle sattuu työtapaturma tai hänellä ilmenee ammattitauti, työnantajan tulee ottaa yhteyttä TVK:een. Rahaetuudet, kuten ansionmenetyskorvaukset, maksaa kuitenkin se maa, jossa lähetetty työntekijä oli vakuutettuna.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.

Maksulupa toimivaltaiselta laitokselta

Toimivaltainen laitos tekee ratkaisun työtapaturman tai ammattitaudin korvattavuudesta. Lähetetyn työntekijän tapauksessa se on lähettävän maan sosiaaliturvalaitos. Jos henkilö on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitautia aiheuttaville tekijöille ulkomailla ja muuttanut sen jälkeen Suomeen, toimivaltainen maa on maa, jossa henkilö on ollut vakuutettuna. Yleensä tämä on se työskentelymaa, jossa tapaturma sattui tai jossa ammattitauti aiheutui.

TVK pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia. Jos maksulupaa ei saada, Suomessa aiheutuneita kustannuksia ei voida korvata.

Korvausasian käsittelyaika voi kestää jopa useita kuukausia silloin, kun maksulupaa joudutaan pyytämään toimivaltaisesta maasta.

Mitä korvataan?

Suomessa TVK maksaa korvauksia työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVK voi maksaa työtapaturmasta korvauksia sairaanhoitoetuuksista (ns. luontoisetuuksista), joita ovat:

 • sairaanhoidon kulut (vamman tai sairauden hoito ja tutkimukset)
 • lääkekulut ja hoitotarvikkeet
 • matka- ja majoituskulut
 • sairaanhoitona annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen kulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä aiheutuvat kulut

Vahingoittunut työntekijä voi lähettää asiaan liittyvät laskut TVK:lle, vaikka niiden korvattavuudesta ei olisikaan varmuutta.

Kun TVK on käsitellyt korvaushakemuksen, lähettää se vahingoittuneelle työntekijälle päätöksen. Työntekijä voi tehdä valituksen päätöksestä.

Lähetetyn työntekijän tiedot

Lähetetyn työntekijän työtapaturma- ja ammattitautitapauksessa ilmoitetaan TVK:lle seuraavat tiedot:

 • vahingoittuneen henkilötiedot ja osoitetiedot sekä työskentely- että kotimaassa
 • työnantajan nimi sekä osoitetieto
 • tieto lähetetyn työntekijän todistuksen (A1-lomakkeen) olemassaolosta / kopio todistuksesta

Hoitolaitos lähettää yleensä sairaanhoidon laskut ja muut asiakirjat TVK:lle. Työntekijä tai työnantaja voi myös itse lähettää työtapaturmasta aiheutuneet laskut, esimerkiksi matka- ja lääkekulut, TVK:lle.

Jos kyseessä on Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä, käsitellään työtapaturma- tai ammattitautiasia kyseisen työnantajan vakuutusyhtiössä.

Ulkomailla sattunut työtapaturma tai ammattitauti

Kun työtapaturma on sattunut ulkomailla tai ammattitaudin aiheuttanut altistuminen on tapahtunut ulkomailla EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa ja vahingoittunut työntekijä saa Suomeen muutettuaan tai palattuaan sairaanhoitoa, TVK:lle ilmoitetaan

 • vahingoittuneen henkilö- ja osoitetiedot sekä
 • tapaturmahetken työnantajan nimi ja osoitetieto.

Lisäksi TVK tarvitsee seuraavat asiakirjat:

 • lääkärinlausunnot
 • työtapaturmasta Suomessa aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut)
 • muut mahdolliset työtapaturmaan liittyvät asiakirjat.