Sivun alasivut:

Etätyön turva ja korvaaminen

Etätyön yleistyttyä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen soveltaminen etätyöhön on noussut tärkeäksi keskustelunaiheeksi. Vakuutus kattaa etätyössä vain työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat, kun taas tauoilla tapahtuvia vahinkoja ei korvata. Tämä tekee työtapaturmaturvasta suppeamman verrattuna perinteiseen työympäristöön toimistolla.

Työtapaturmien korvaaminen etätyössä

Työtapaturmien korvaamisen periaate etätyössä on, että korvattavia ovat vain työnteon yhteydessä tapahtuvat vahingot. Tapaturmat, jotka tapahtuvat tauoilla tai muussa oheistoiminnassa, eivät kuulu korvauksen piiriin.

Esimerkiksi kotona etätyössä lounastauolla leipää leikatessa saatua haavaa ei korvata työtapaturmana eikä myöskään tapaturmaa, joka sattuu lounastauolla kodin portaissa kompuroidessa. Toimisto-olosuhteissa työskennellessä tällaiset tapaturmat korvataan työtapaturmana sellaisen työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksen perusteella, jota ei sovelleta etätyöhön. Etätyön suppea turva johtuu siis suoraan lain säännöksistä.

Etätyötapaturmien oikeusratkaisut

Oikeuden ratkaisuja etätyössä tapahtuvien tapaturmien osalta on vielä verrattain vähän, ja työtapaturma- ja ammattitautilaki on osoittautunut haastavaksi tulkita. Tämän takia on tärkeää, että työnantaja ja työntekijä sopivat etätyön käytännöistä selkeästi, kuten missä ja milloin työtehtäviä tehdään Tämä auttaa selkeyttämään sitä, milloin työntekijä katsotaan olevan työssä. Tämä on keskeistä mahdollisten korvauskysymysten ratkaisemisessa.

Turvan laajentaminen vapaaehtoisella vakuutuksella

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmään on kuulunut jo pitkään mahdollisuus työnantajalle ottaa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus työntekijöidensä vapaa-ajan tapaturmien varalta. Tällöin puhutaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ja siitä korvataan muun muassa etätyöpäivän aikana tauoilla sattuneet tapaturmat. Noin neljännes työnantajista on ottanut vapaa-ajan vakuutuksia työntekijöilleen.

Lue lisää:

Töitähän minä kotonakin tein, miten niin työnantajan vakuutus ei korvaa?

Etätyön työtapaturmaturvan samanlaisuus ja erilaisuus verrattuna toimistotyön turvaan

Millainen vakuutus täydentämään etätyön tapaturmaturvaa?