Sivun alasivut:

TVK:n strategia

Tapaturmavakuutuskeskuksen strategia on luotu laajassa yhteistyössä TVK:n hallituksen, henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimintamme ydin kiteytyy kuuteen painopisteeseen, joita ovat

  • Tieto
  • Vaikuttaja
  • Kehittäjä
  • Keskusyhteisö
  • Vastuullisuus
  • Innostus

TVK 100 -juhlavuosi 2020 aloitti uuden, viisaasti menneestä ammentavan, mutta rohkeasti tulevaisuuteen katsovan strategiakauden.

""

Tieto

Tuotamme kattavasti tietoa työtapaturmavakuutuksen tilasta ja kehittämistarpeista toimeenpanon, tiiviin sidosryhmäyhteistyön ja oman tutkimustoiminnan kautta.

Vaikuttaja

Ajantasainen, luotettava ja helposti saatavilla oleva tietomme syventää jäsentemme, viranomaisten ja työmarkkinoiden ymmärrystä työtapaturmista ja vakuutusjärjestelmästä.

Kehittäjä

Olemme aktiivinen ja aloiteellinen järjestelmän kehittämisessä. Viemme jäsentemme kanssa muutokset tehokkaasti käytöntöön. Omalta osaltamme varmistamme työtapaturmavakuutuksen elinvoimaisuuden.

Keskusyhteisö

Toimintamme hajautetun järjestelmän keskusyhteisönä luo merkittävää lisäarvoa. Toimimme tehokkaasti ja asiantuntemukseemme luotetaan.

Vastuullisuus

Toimimme vakuutusliiketoiminnan ja julkisen tehtävän rajapinnassa. Vastuullisuus, hyvä johtaminen ja kestävät toimintatavat näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme.

Innostus

Meillä ja verkoistoissamme työskentelee motivoituneita ja kehittämismyönteisiä asiantuntijoita.