Sivun alasivut:

TVK:n strategia

Tapaturmavakuutuskeskuksen strategia on luotu laajassa yhteistyössä TVK:n hallituksen, henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimintamme ydin kiteytyy kuuteen painopisteeseen, joita ovat

  • Tieto
  • Vaikuttaja
  • Kehittäjä
  • Keskusyhteisö
  • Teknologia
  • Innostus

TVK 100 -juhlavuosi 2020 aloittaa uuden, viisaasti menneestä ammentavan, mutta rohkeasti tulevaisuuteen katsovan strategiakauden.

""

Tieto

Tuotamme hyödyllistä ja monipuolista tietoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä vakuuttamisen toimintaympäristöstä.

Keräämme vakuutusyhtiöiltä tietoa voimassaolevista vakuutuksista ja niiden maksuista, sattuneista vahingoista ja niistä maksetuista korvauksista. Hankimme tietoa myös muista sosiaalivakuutusjärjestelmistä, viranomaisilta, työmarkkinajärjestöiltä, yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta sekä muiden maiden vastaavilta toimijoilta. Toimintaympäristön monitorointi ja työtapaturmavakuutukseen liittyvä tutkimus on keskeinen osa toimintaamme. Tutkimme, jalostamme ja tarjoamme hankkimaamme tietoa työtapaturmavakuutusjärjestelmän ja sen toimeenpanijoiden tarpeisiin. Asiantuntijoillamme on vankka osaaminen ja tieto kokemuksensa kautta

Vaikuttaja

Tietomme on helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää.

Nostamme työtapaturmavakuutuksen mainetta ja tunnettuutta. Tuottamamme tieto on faktoihin perustuvaa ja objektiivista Kohdistamme tietomme vaikuttavasti ja kulloinkin parhaiten sopivalla tavalla eri kohderyhmille. Pyrimme mahdollisimman avoimeen tiedon jakeluun voimassa olevan lainsäädännön rajoissa. Tuottamamme tiedon suhteen olemme riippumattomia esimerkiksi jäsentemme tai hallinnossamme edustettuina olevien työmarkkinajärjestöjen intresseistä. Tarjoamme medialle aktiivisesti työtapaturmavakuutukseen liittyviä teemoja ja osallistumme keskusteluun työelämän kehittämisestä.

Kehittäjä

Olemme työtapaturmavakuutuksen kehittämiskeskus ja liikkeellepaneva voima.

Esitämme konkreettisia ehdotuksia vakuutuksen ja sen toimeenpanon parantamiseksi. Ehdotuksemme perustuvat omiin havaintoihimme ja tilastoihimme, tutkimustietoon sekä esimerkiksi jäseniltämme ja muulta verkostoltamme saamiimme signaaleihin. Esitämme ratkaisuvaihtoehtoja myös sellaisiin haasteisiin, joiden osalta työmarkkinoilla tai toimeenpanojärjestelmässä ei vielä ole muodostunut yhteistä näkemystä. Toimimme kehittämiskeskuksena ja teemme yhdessä (työmarkkinaosapuolet, STM, TVK:n jäsenet ja toimisto) linjauksia työtapaturmavakuutuksen uudistamiseksi. Viemme yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa päätökset käytäntöön.

Keskusyhteisö

Hoidamme laadukkaasti työtapaturmavakuutuksen keskusyhteisötehtävät.

Hoidamme esimerkillisesti ne hajautetun järjestelmän tehtävät, jotka on tarkoituksenmukaista keskittää. Olemme tunnettu ja tunnustettu tuki kiperimpienkin työtapaturmavakuutusta koskevien kysymysten ratkaisemisessa. Asiakaspalvelumme jäsenille, muille sidosryhmille ja suorille henkilöasiakkaillemme on sujuvaa ja ystävällistä. Arvioimme jatkuvasti hajautuksen ja keskittämisen välistä suhdetta ja meillä on valmius ottaa vastaan uusiakin tehtäviä.

Vastuullisuus

Toimimme vakuutusliiketoiminnan ja julkisen tehtävän rajapinnassa. Vastuullisuus, hyvä johtaminen ja kestävät toimintatavat näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme.

Innostus

Teemme työtä hyvällä fiiliksellä hyvien tyyppien kanssa.

Teemme asiantuntijoina TVK:ssa ja vakuutusyhtiöissä merkityksellistä työtä tapaturmavakuutuksen kehittämiseksi. Myös verkostojemme asiantuntijat ovat sitoutuneita tähän tehtävään. Kehittämiseen sitoutunut hallitus antaa vankan tuen yhdessä tekemällemme työlle. Olemme haluttu työpaikka alan parhaille ammattilaisille. Meillä voi kehittyä alan huippuosaajaksi Ilmapiirimme kannustaa jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Työtapamme ja rakenteemme joustavat parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Meillä on oikeanlainen osaaminen oikeassa tehtävässä.