Sivun alasivut:

TVK:n strategia ja arvot

Strategiamme on luotu laajassa yhteistyössä TVK:n hallituksen, henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimintamme ydin kiteytyy kuuteen painopisteeseen, joita ovat

  • Tieto
  • Vaikuttaja
  • Kehittäjä
  • Keskusyhteisö
  • Vastuullisuus
  • Innostus

""

Tieto

Tuotamme kattavasti tietoa työtapaturmavakuutuksen tilasta ja kehittämistarpeista toimeenpanon, tiiviin sidosryhmäyhteistyön ja oman tutkimustoiminnan kautta.

Vaikuttaja

Ajantasainen, luotettava ja helposti saatavilla oleva tietomme syventää jäsentemme, viranomaisten ja työmarkkinoiden ymmärrystä työtapaturmista ja vakuutusjärjestelmästä.

Kehittäjä

Olemme aktiivinen ja aloiteellinen järjestelmän kehittämisessä. Viemme jäsentemme kanssa muutokset tehokkaasti käytöntöön. Omalta osaltamme varmistamme työtapaturmavakuutuksen elinvoimaisuuden.

Keskusyhteisö

Toimintamme hajautetun järjestelmän keskusyhteisönä luo merkittävää lisäarvoa. Toimimme tehokkaasti ja asiantuntemukseemme luotetaan.

Vastuullisuus

Toimimme vakuutusliiketoiminnan ja julkisen tehtävän rajapinnassa. Vastuullisuus, hyvä johtaminen ja kestävät toimintatavat näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme.

Innostus

Meillä ja verkoistoissamme työskentelee motivoituneita ja kehittämismyönteisiä asiantuntijoita.

TVK:n arvot

Yhdessä työstetyt arvomme ovat:

  • Luotettava asiantuntija - Asiantuntemukseeni luotetaan, joten pidän siitä huolta. Jaan rohkeasti osaamistani muiden käyttöön.
  • Aktiivinen kehittäjä - Olen innostunut kehittämään toimintaamme entistäkin paremmaksi. Tartun toimeen ja tuon oman osani yhteystyöhön. Yhdessä onnistumme.
  • Hyvä fiilis - Arvostan työkavereitani ja kumppaneitamme. Haluan luoda ja ylläpitää kannustavaa työilmapiiriä.

TVK:n arvot