Ohjeita hoitolaitoksille

Tälle sivulle on koottu työtapaturma- ja ammattitautipotilaita hoitavia sairaanhoitolaitoksia koskevia toimintaohjeita.

Henkilötunnuksen käyttämisestä laskulla

Vakuutuslaitoksille osoitettuihin hoitolaitoslaskuihin tulee edelleen sisällyttää vahingoittuneen henkilötunnus | TVK:n uutinen 21.9.2020

Vakuutusrekisteri

Tapaturmavakuutuskeskus ylläpitää mm. vakuuttamisen valvontaa varten rekisteriä työnantajista, joilla on pakollinen lain mukainen vakuutus työntekijöitään varten. Hoitolaitos voi selvittää vakuutusrekisteristä missä vakuutusyhtiössä sen työtapaturmavammaan tai ammattitautiin hoitoa hoitolaitoksesta saaneen työntekijän työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on, jos työntekijä ei ole osannut itse antaa tätä tietoa.

Vakuutusrekisteri palvelee hoitolaitoksia ensisijaisesti sähköpostilla: vakuutusrekisteri@tvk.fi. Palvelunumero 0409 220 930 vastaa hoitolaitosten tiedusteluihin arkisin klo 9:30-10:30.

Toimintaohjeita hoitolaitokselle, kun korvaajana on TVK

Hoitolaitoksen tulee toimittaa kaikki vahingoittunutta työntekijää koskevat asiakirjat ja laskut vakuutusyhtiöön, jossa työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Jos työnantajan vakuutusyhtiö ei ole tiedossa hoitolaitoksessa, vakuutustiedot on tarkistettava Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämästä vakuutusrekisteristä sähköpostilla: vakuutusrekisteri@tvk.fi.

Mikäli hoitolaitos ei saa tietoonsa työnantajan vahinkohetken vakuutusyhtiötä, TVK:lle tulee tehdä ilmoitus korvausvastuussa olevan vakuutusyhtiön selvittämiseksi.

Ilmoittaminen TVK:lle

Hoitolaitos voi ilmoittaa vakuuttamattomassa työssä sattuneesta vahinkotapahtumasta, työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä, lähettämällä TVK:lle seuraavat tiedot:

  • työntekijän nimi- ja osoitetiedot sekä syntymäaika
  • työnantajan nimi- ja yhteystiedot
  • tiedot vahinkotapahtumasta sekä hoitoa koskevat sairauskertomusmerkinnät
  • kopio mahdollisesta A1-lomakkeesta (ns. lähetetyn työntekijän todistus)

Ilman näitä tietoja asiaa ei voida käsitellä vaan asiakirjat palautetaan hoitolaitokselle.

Laskut sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksuineen voi lähettää suoraan TVK:lle käsiteltäviksi.

Täyskustannusvastuu eli TÄKY

Vakuutusyhtiöt maksavat työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi julkisessa terveydenhuollossa annetusta sairaanhoidosta suoraan hoitopalvelun tuottamisesta vastaavalle kunnalle tai kuntayhtymälle kuntalaskutuksen mukaisen hoitokustannuksen (täyskustannus- eli TÄKY-maksu). Lisäksi työntekijälle korvataan tältä peritty asiakasmaksu.

TÄKY-maksu maksetaan, jos kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava vahinkotapahtuma ja sairaanhoito. Jotta vakuutusyhtiö voi tehdä vahinkotapahtuman ja sairaanhoidon korvattavuutta koskevat ratkaisut, hoitolaitoksen tulee toimittaa sille viipymättä hoitotiedot ja työnantajatieto. Ilman näitä tietoja vakuutusyhtiö ei voi ratkaista korvattavuutta eikä maksaa TÄKY-maksua.

Jos hoitotoimenpiteestä laaditaan hoitosuunnitelma, TÄKY-maksun maksaminen edellyttää lisäksi, että hoitosuunnitelma lähetetään 4 arkipäivän kuluessa siitä, kun suunnitelmaa koskevat merkinnät on tehtävä potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjamerkinnät on tehtävä viimeistään 5 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta tai palvelutapahtuma muutoin päättyy. Tällaisessa niin sanotussa jatkohoidossa vakuutusyhtiö voi antaa maksusitoumuksen valitsemaansa hoitopaikkaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus saada maksutta TÄKY-maksuun liittyvät potilasasiakirjamerkinnät ja ilmoitukset. 

TÄKY-järjestelmää ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

  • työtapaturma on sattunut ennen 1.1.2005
  • ammattitauti on ilmennyt ennen 1.1.2005
  • sairaanhoito liittyy työtapaturma- ja ammattitautilain vapaaehtoisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella korvattavaan vahinkotapahtumaan.