Tapaturmavakuutuskeskus 100 vuotta

Tapaturmavakuutuskeskus vietti 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2020. Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto perustettiin 27. maaliskuuta 1920 Helsingissä. Sittemmin nimi muuttui Tapaturmavakuutuslaitosten liitoksi ja vuoden 2016 alusta Tapaturmavakuutuskeskukseksi.

Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton perustivat työtapaturmavakuuttamista vuonna 1920 Suomessa harjoittaneet vakuutuslaitokset yhdessä. Perustetun liiton tehtävänä oli muun muassa seurata tapaturmavakuutuslainsäädännön kehitystä, edustaa jäsenlaitoksia toimialaansa kuuluvissa yhteisissä asioissa ja huolehtia korvausasioiden käsittelyn yhdenmukaistamisesta jäsenlaitoksissa.

Tapaturmavakuutuskeskuksella jo vuosisata työtä takana - Suomalaisia työtapaturmia turvattu 125 vuotta | 27.3.2020 julkaistu uutinen 

Tapaturmavakuutuskeskuksen menneet vuosikymmenet

Tapaturmavakuutuskeskus on Suomen työtapaturmavakuutuksen lakisääteinen yhteistoimintaelin. Sen päätehtävä on koordinoida työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. 

Nyt 100-vuotta täyttävä TVK on ylivoimaisesti vanhin vakuutusalan yhteisö Suomessa, eikä sitä vanhempia vakuutusyhtiöitäkään ole kuin muutama. Sen perustaneet kuusi vakuutuslaitosta ovat jäseninä edelleen, mutta toimivat eri nimillä kuin sata vuotta sitten.

Työtapaturmavakuutuksella on Suomessa pitkät perinteet, aina vuodesta 1895 lähtien. Tuolloin yhteiskunnassa heikompaan asemaan ilman omaa syytään joutuneiden asemaa ryhdyttiin tietoisesti parantamaan ensimmäisten eurooppalaisten esikuvien perässä. Se on meillä vanhin sosiaalivakuutuksen muoto. Kuitenkin toiminta oli aina itsenäistymisen alkuajoille saakka melko suppeaa ja vain pieni osa kansasta oli tietoisia vakuutuksen olemassa olosta.