Sivun alasivut:

Mikä on työtapaturma?

Työtapaturma on tapahtuma, joka

  1. täyttää tapaturman määritelmän,
  2. sattuu laissa määritellyissä olosuhteissa ja
  3. jonka seuraus on syy-yhteydessä tapahtuneeseen.

Tapaturman määritelmä

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa,  joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturman olosuhteet

Toinen työtapaturman määritelmään sisältyvä osa on olosuhteet, joissa aiheutuneet tapaturmat korvataan. Noin 95 prosenttia työtapaturmana korvattavista tapaturmista sattuu työnteon yhteydessä, työntekopaikan alueella, matkalla asunnolta töihin tai päinvastoin tai ruokatauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Seuraus ja syy-yhteys

Työtapaturman seurauksena korvataan vamma tai sairaus tai niistä aiheutunut kuolema. Useimmiten seuraus on selkeä fyysinen vamma, kuten haava, ruhje tai murtuma. Mutta seuraus voi olla myös psyykkinen, esimerkiksi akuutti stressireaktio työssä tapahtuneessa uhkaustilanteessa.

Seurauksen ja tapaturman välillä on oltava syy-yhteys. Syy-yhteys on useimmissa tapauksissa selvä, esimerkiksi veitsen osumisesta käteen aiheutuu haava. Vaikeammissa tapauksissa tarvitaan todennäköisyysharkintaa. Tällöin arvioidaan esimerkiksi sitä, onko tapaturma ollut voimakkuudeltaan riittävä ja mekanismiltaan sopiva aiheuttamaan juuri kyseisen vamman tai sairauden. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketieteelliseen tietämykseen sekä kokemukseen vammojen syntymekanismeista.

Esimerkki syy-yhteyden puuttumisesta

Työntekijä horjahtaa tikkailta ja ottaa oikealla kädellä kiinni tikkaista. Käsi vääntyy ulkokiertoon, ote lipeää ja työntekijä putoaa maahan. Tapahtuman seurauksena työntekijän olkapää kipeytyy ja olkapäässä todetaan kiertäjäkalvosimen repeämä. Olkapääkivun ilmeneminen heti tapahtuman jälkeen ei yksinään riitä syy-yhteyden syntymiseen tapahtuman ja olkapäässä todetun repeämän välille. Käden vääntyminen ulkokiertoon ei ole energialtaan riittävä aiheuttamaan olkapäähän kiertäjäkalvosimen repeämää. Tapahtumasta aiheutuu enintään venähdysvamma. Syy-yhteys tapahtuman ja repeämän välillä todennäköisemmin olisi ollut, jos työntekijä olisi jäänyt roikkumaan pelkästään oikean käden varaan.   

Vinkkejä työtapaturmailmoituksen täyttämiseen

Videolla TVK:n lakimies Elina Holmas kertoo mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, kun tekee työtapaturmasta vahinkoilmoitusta vakuutuslaitokselle.

Videolla käydään tapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen kohta kohdalta läpi.