Sivun alasivut:

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK).

Asiakirjajulkisuuskuvaus koskee vain niitä asiarekistereitä, joiden mukaisissa asioissa Tapaturmavakuutuskeskus käyttää julkista valtaa. Näitä ovat työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella

  • TVK:n tehtäviin kuuluva korvausasioiden käsittely
  • TVK:n tehtäviin kuuluva vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämisen valmistelu ja hakemuksen tekeminen Valtiokonttorille sekä päätöksen toimeenpanoon liittyvät toimet

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste.

Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaus- ja valvontatoimeen liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Koska tiedot eivät ole julkisia, tietoja ei voi pyytää kuka tahansa. Asiakirjat ovat vain asianosaisjulkisia, jolloin asianosaisella on oikeus saada tietoa vain itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön tekeminen

Voit pyytää vain itseäsi koskevia tietoja tai valtakirjalla toista henkilöä koskevia tietoja.

Jos haluat tehdä tietopyynnön, ole yhteydessä meihin ensisijaisesti puhelimitse. Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaus- tai vakuuttamisvelvollisuuden valvonnalle osoitetut tietopyynnön voi toimittaa myös sähköpostitse tai kirjeitse. Jos käytät sähköpostia, älä kuitenkaan lähetä henkilötietoja suojaamattomassa sähköpostissa.

Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan.

Jos Tapaturmavakuutuskeskus vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Yhteystietomme ovat seuraavat:

Korvausasiat, puhelin 0404 504210, sähköposti: korvaustoimi@tvk.fi                                  

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta-asiat, puhelin 0409221223, sähköposti: valvonta@tvk.fi

Tietopyyntö voidaan jättää myös Tapaturmavakuutuskeskukselle osoitettuna Itämerenkatu 11–13, Helsinki

Asiarekisterit ja tietoaineistot

TVK ylläpitää asiarekisteriä vireille tulleista korvaus- ja vakuuttamisvelvollisuuden valvonta-asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista.

Korvausjärjestelmä Vanet sisältää tiedot vireille pannuista vahinkoasioista, niiden käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan pääsääntöisesti vahinkonumerolla, asianosaisen henkilötunnuksella tai nimellä.

Valvontatietojärjestelmä Haavi sisältää tiedot tarkastettavista työnantajista, niiden käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan tutkittavan työnantajan nimellä ja/tai y-tunnuksella tai henkilötunnuksella.

Asianosaisjulkisia tietoja sisältävistä asiarekistereistä ei luovuteta tietoja avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa myös tietosuojasivulla.