Sivun alasivut:

Vakuutuksen siirto toiseen yhtiöön

Vakuutuksenottaja eli työnantaja voi siirtää toistaiseksi voimassaolevan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksensa toiseen vakuutusyhtiöön. Määräaikaista vakuutusta ei voi siirtää.

Jatkuvan vakuutuksen voi siirtää siten, että se päättyy vanhassa vakuutusyhtiössä maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Vakuutus alkaa uudessa vakuutusyhtiössä 1.4., 1.7., 1.10. tai 1.1. Vakuutuksen tulee kuitenkin olla voimassa yhdessä yhtiössä vähintään yhden täyden kalenterivuoden.

Vakuutus siirretään kirjallisella siirtoilmoituksella, jonka vakuutuksenottaja antaa päivättynä ja allekirjoitettuna uudelle vakuutusyhtiölle. Kullakin yhtiöllä on omat siirtoilmoituslomakkeensa.

Uusi vakuutusyhtiö lähettää siirtoilmoituksen tiedot kolme kuukautta ennen edellä kerrottuja vakuutuksen päättymispäiviä vanhaan vakuutusyhtiöön. Kun vanha vakuutusyhtiö on saanut tiedot, se lähettää uudelle yhtiölle vakuutuksenottajan palkkatiedot kuluvalta ja edelliseltä vakuutuskaudelta.

Jatkuva osavakuutus siirretään toiseen yhtiöön samalla tavalla.