Sivun alasivut:

Vastuullisuus Tapaturmavakuutuskeskuksessa

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakisääteiset perustehtävät osana suomalaista lakisääteistä sosiaalivakuutusta ovat itsessään monin tavoin yhteiskuntavastuullisuuden toteuttamista.

Vastuullisuus on yksi TVK:n strategian kuudesta painopisteestä. Edistämme TVK:ssa kestäviä toimintatapoja jokapäiväisessä toiminnassamme.

TVK:n vastuullisuuden linjaukset perustuvat henkilöstön ja sidosryhmien kuulemisiin sekä johtoryhmän käsittelyyn ja FIBS-itsearviointiin.

TVK:n vastuullisuuslinjaukset (pdf-dokumentti)