Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain  mukaiset euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä
TyTAL:n pykälä 2021 (€) 2020 (€) 2019 (€) 2018 (€) 2017 (€)
Vakuuttamisvelvollisuuden raja (3 § 2 mom.) 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200
Enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta (44 § 1 mom. 2 kohta) 330 320 310 310 310
Perushoitotuki (51 § 1 mom.) 9,12 9,07 8,96 8,84  8,79
Korotettu hoitotuki (51 § 1 mom.) 20,50 20,39 20,14 19,85 19,74
Ylin hoitotuki (51 § 1 mom.) 30,37 30,21 29,84 29,41 29,25
Vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 0,61 0,60 0,60 0,59 0,59
Kororettu vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 2,42 2,41 2,38 2,35 2,33
Vähimmäisvuosityöansio (79 §) 14 850 14 650 14 360 14 100 14 080
Haittarahan perusmäärä (86 §) 13 040 12 980 12 820 12 630 12 560
Erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista (93 §) 60,74 60,41 59,67 58,82 58,50
Leskeneläkkeen tulosovitusperuste (107 § 2 mom.)  31 927,50 31 497,50 30 874 30 315 30 272
Hautausapu (109 § 1 mom.) 4 990 4 960 4 900 4 830 4 810
Alin maksettava viivästyskorotus (152 § 4 mom.) 7,90 7,80 7,64 7,50 7,49
Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu (184 § 1 mom.) 5 430 5 360 5 250 5 150 5 140

 

Työeläkeindeksi, palkkakerroin, palkansaajamaksujen vähennysprosentti ja puolitettu kilometrikorvaus
  2021 2020 2019 2018 2017
Työeläkeindeksi 2631 2617 2585 2548 2534
Palkkakerroin 1,465 1,446 1,417 1,391 1,389
Palkansaajamaksujen vähennysprosentti (%) (62 §) 4,34 4,14 4,24 4,48 4,64
Puolitettu kilometrikorvaus €/km 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,21 € 0,21 €