Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Julkaisemme vuosittaiset euromäärät Työtapaturmatieto-palvelussamme: Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2016-2023 vuosilta