Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain  mukaiset euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä
TyTAL:n pykälä 2022 (€) 2021 (€) 2020 (€) 2019 (€) 2018 (€)
Vakuuttamisvelvollisuuden raja (3 § 2 mom.) 1 300 1 300 1 300 1 300 1 200
Enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta (44 § 1 mom. 2 kohta) 330 330 320 310 310
Perushoitotuki (51 § 1 mom.) 9,33 9,12 9,07 8,96 8,84
Korotettu hoitotuki (51 § 1 mom.) 20,97 20,50 20,39 20,14 19,85
Ylin hoitotuki (51 § 1 mom.) 31,06 30,37 30,21 29,84 29,41
Vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 0,62 0,61 0,60 0,60 0,59
Kororettu vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 2,48 2,42 2,41 2,38 2,35
Vähimmäisvuosityöansio (79 §) 15 210 14 850 14 650 14 360 14 100
Haittarahan perusmäärä (86 §) 13 340 13 040 12 980 12 820 12 630
Erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista (93 §) 62,12 60,74 60,41 59,67 58,82
Leskeneläkkeen tulosovitusperuste (107 § 2 mom.)  32 701,50 31 927,50 31 497,50 30 874 30 315
Hautausapu (109 § 1 mom.) 5 110 4 990 4 960 4 900 4 830
Alin maksettava viivästyskorotus (152 § 4 mom.) 8,09 7,90 7,80 7,64 7,50
Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu (184 § 1 mom.) 5 560 5 430 5 360 5 250 5 150

 

Työeläkeindeksi, palkkakerroin, palkansaajamaksujen vähennysprosentti ja puolitettu kilometrikorvaus
  2022 2021 2020 2019 2018
Työeläkeindeksi 2691 2631 2617 2585 2548
Palkkakerroin 1,501 1,465 1,446 1,417 1,391
Palkansaajamaksujen vähennysprosentti (%) (62 §) 4,29 4,34 4,14 4,24 4,48
Puolitettu kilometrikorvaus €/km 0,23 € 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,21 €