Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä taulukossa.

TyTAL:n pykälä 2020 (€) 2019 (€) 2018 (€) 2017 (€) 2016 (€)
Vakuuttamisvelvollisuuden raja (3 § 2 mom.) 1 300 1 300 1 200 1 200 1 200
Enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta (44 § 1 mom. 2 kohta) 320 310 310 310 310
Perushoitotuki (51 § 1 mom.) 9,07 8,96 8,84  8,79  8,73
Korotettu hoitotuki (51 § 1 mom.) 20,39 20,14 19,85 19,74 19,63
Ylin hoitotuki (51 § 1 mom.) 30,21 29,84 29,41 29,25 29,08
Vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58
Kororettu vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.) 2,41 2,38 2,35 2,33 2,32
Vähimmäisvuosityöansio (79 §) 14 650 14 360 14 100 14 080 13 910
Haittarahan perusmäärä (86 §) 12 980 12 820 12 630 12 560 12 490
Erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista (93 §) 60,41 59,67 58,82 58,50 58,15
Leskeneläkkeen tulosovitusperuste (107 § 2 mom.)  31 497,50 30 874 30 315 30 272 29 906,50
Hautausapu (109 § 1 mom.) 4 960 4 900 4 830 4 810 4 780
Alin maksettava viivästyskorotus (152 § 4 mom.) 7,80 7,64 7,50 7,49 7,40
Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu (184 § 1 mom.) 5 360 5 250 5 150 5 140 5 090

 

  2020 2019 2018 2017 2016
Työeläkeindeksi 2617 2585 2548 2534 2519
Palkkakerroin 1,446 1,417 1,391 1,389 1,373
Palkansaajamaksujen vähennysprosentti (%) (62 §) 4,14 4,24 4,48 4,64 4,60
Puolitettu kilometrikorvaus €/km 0,22 € 0,22 € 0,21 € 0,21 € 0,22 €