TVK:n ennuste vuonna 2023 sattuu 111 000 työtapaturmaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2023 sattuu 111 000 työtapaturmaa, joista 21 000 on työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien sattumistaajuuden ennustetaan olevan 25,5 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

Ennusteen mukaan työtapaturmia sattuu tänä vuonna noin 1,5 % vähemmän kuin vuonna 2022, jolloin työtapaturmia sattui 112 666.

Tapaturmaturmataajuus, joka kuvaa työpaikkatapaturmien sattumistiheyttä, pysyy ennusteen mukaan tänä vuonna viime vuoden tasolla: 25,5 tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

Työmatkatapaturmien määrä vähenee ennusteen mukaan 5,8 % viime vuodesta. Työmatkatapaturmien sattumismäärään vaikuttaa keliolosuhteet ja jalankulkusäät mutta myös etätöinä tehtävä työmäärä.

Lue tarkemmin ennusteen taustalla olevista muuttujista 28.9.2023 Työtapaturmatiedon julkaisusta.

Palkansaajien työtapaturmat 2013-2022 ja ennuste työtapaturmien määrästä vuonna 2023

Ennusteen mukaan vuonna 2023 palkansaajille sattuu 111 000 työtapaturmaa, joista 21 000 on työmatkatapaturmia. Muutos määrissä on vähäistä edellisestä vuodesta.

Työtapaturmatilastojen julkaisuaikataulu

Julkaisemme vuosittain perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmi-maaliskuun aikana. Julkaisemme lisäksi yksityiskohtaisia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Näissä analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

Julkaisemme ennusteen kuluvan vuoden työtapaturmien määrästä vuosittain syys-lokakuussa.