Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022 aiemmin arvioitua enemmän

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien määrä jopa 23,5 %.

Työtapaturmien lukumäärä nousi enemmän kuin mitä Tapaturmavakuutuskeskuksen lokakuussa julkaisemassa, vuotta 2022 koskevassa ennusteessa arvioitiin.

Useilla toimialoilla työtapaturmien lukumäärät laskivat tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla työtapaturmien määrät sen sijaan nousivat, mikä selittää myös työtapaturmien kokonaislukumäärän kasvua viime vuonna.

Työpaikkatapaturmien taajuus eli korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden pysyi vuonna 2022 edellisen vuoden tasolla eli 26:ssa työpaikkatapaturmassa/miljoona työtuntia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna työpaikkatapaturmien taajuus on ollut loivassa laskussa.

Mediatiedote 30.3.2023

TVK:n analyysi nro 48: Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022

Työtapaturmien avainluvut 2022 - luvut esitetty leipätekstissä

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuonna 2022

Viime vuonna sattui 24 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista 22 palkansaajille ja kaksi yrittäjille. Määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen verrattuna. (Vuonna 2021 työpaikkatapaturmissa kuoli 12 palkansaajaa ja yksi yrittäjä.)

Yhdeksän kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista sattui kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla ja viisi rakentamisen toimialalla.

Viisi kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa sattui tammikuussa ja marraskuussa. Ainoastaan heinäkuussa vältyttiin kokonaan kuolemaan johtaneilta työpaikkatapaturmilta. Helmi-, huhti-, kesä-, elo- ja lokakuussa sattui jokaisessa yksi kuolemaan johtanut tapaturma ja maalis-, syys- ja joulukuissa kaksi. Toukokuussa sattui kolme kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat kuukausittain vuonna 2022

Analyysi kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista vuonna 2022 on julkaistu Työtapaturmatiedossa. Analyysistä löytyy tarkempia tietoja tapaturmien sattumisolosuhteista.

Siirry Työtapaturmatiedossa julkaistuun analyysiin.

Työtapaturmatilastojen julkaisuaikataulu

Julkaisemme vuosittain perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmi-maaliskuun aikana. Julkaisemme lisäksi yksityiskohtaisia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Näissä analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

Julkaisemme ennusteen kuluvan vuoden työtapaturmien määrästä vuosittain syys-lokakuussa.