Sivun alasivut:

TVK:n työturvallisuustyö

TVK:n työturvallisuustyön tarkoituksena on palvella työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyä mm. tuottamalla tilastoja, tutkimuksia ja analyysejä vahinkotapahtumista.

TVK:n työturvallisuustyö tukee työpaikkojen, vakuutuslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien harjoittamaa käytännön työturvallisuustyötä.

TVK:n työturvallisuustyön perustehtäviä ovat:

  • TVK:n hallinnoimaan työtapaturma- ja ammattitautirekisteriin perustuvien työturvallisuustilastojen laadinta, analysointi ja niihin liittyvä viestintä
  • Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta ja niihin liittyvä viestintä
  • Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan toimintaympäristön monitorointi
  • Vakuutusalan edustaminen työturvallisuusasioissa (sidosryhmäyhteistyö ja tilaisuudet)
  • Tilastoihin ja onnettomuustutkintaan liittyvä tietopalvelu

Yksi osa Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuustyötä on työpaikkaonnettomuuksien tutkinta. TVK toteuttaa onnettomuustutkintaa yksityiskohtaisena TOT-tutkintana ja lyhyempien tapaturmaraporttien muodossa työpaikkakuolemat.fi sivuilla. Työpaikkaonnettomuustutkinnan tavoitteena on, että onnettomuustapauksia tutkimalla opitaan ja levitetään tietoa, jotta samankaltaisilta onnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa.

Ohje työpaikoille taajuuden laskentaan

TVK on tehnyt taajuuden laskemiseen ohjeen työpaikkojen avuksi. 

LTI laskenta ohje, pdf

Taajuuslaskuri

Mitä työpaikkatapaturmien taajuus tarkoittaa pienyrityksessä? Yksinkertainen laskuri auttaa hahmottamaan, mitä tietty taajuusluvun taso tarkoittaa valitun kokoisessa yrityksessä.

Laskurin käyttö on helppoa. Syötä tiedot kenttiin ja laskuri laskee työpaikkatapaturmien keskimääräisen sattumisvälin työpäivinä. 

Työpaikan tapaturmien taajuus on:

turmia tapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia,

Päivittäinen työaika on:

tuntejah minuuttejamin ja

töissä on workers henkilöä

Tapaturma sattuu keskimäärin työpaikalla joka ?:s työpäivä.