Tikusta löytyy tietoa:

  • työpaikkatapaturmista,
  • työmatkatapaturmista,
  • toimialoittaisista työpaikkatapaturmista,
  • tapaturmataajuudesta,
  • ammattitaudeista.

Tikun tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Tikun avaussivulta Ohjeet-välilehdeltä.

Tikun tietolähteet ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturma- ja ammattitautirekisteri sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työtuntitilasto.

Tikkua ei voi käyttää mobiililaitteilla. Suosittelemme käyttämään myös jotakin muuta selainta kuin Internet Exploreria.

Tikussa käytetyt luokitukset

Jos Tikun tietoja käytetään, pyydämme mainitsemaan lähteen: "Tilastosovellus Tikku, Tapaturmavakuutuskeskus, tietojen hakupvm".

Siirry Tikkuun

Pakki asiantuntijakäyttöön

Asiantuntijakäyttöön suosittelemme Tikun sijaan Pakki-sovellustame. Pakki mahdollistaa tarkemmat rajaukset aineistoihin sekä tarjoaa vahinkokuvausten yleisimmistä sanoista nk. sanapilven, mikä kertoo asiantuntijalle lukuja tarkemmin sen, millaisia sattuneet tapaturmat ovat olleet. Pakkiin linkki löytyy Työtapaturmatiedosta.