1. Koskeeko vakuuttamisvelvollisuus yrittäjää, jonka työntekijät ovat hänen perheenjäseniään?

Työsuhteessa työskentelevä perheenjäsen, joka ei omista yrityksestä yhtään osaketta, on aina vakuutettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolella jäävät yrittäjiksi laskettavat henkilöt, jotka omistavat osakkeista yksin yli 30% tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50% ja ovat yrityksessä johtavassa asemassa. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös vastuunalaiset yhtiömiehet. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta yrittäjäksi lasketaan samat henkilöt, jotka kuuluvat yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan avio- tai avopuoliso jää vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Lapset on vakuutettava.

2. Työntekijäni on alle 17- tai yli 67-vuotias. Tuleeko hänet vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen varalta?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuudessa ei ole ikärajoja. Kaikki työsuhteessa olevat työntekijät kuuluvat vakuutuksen piiriin.

3. Työntekijäni on päätoimessa toisessa yrityksessä. Riittääkö, että toinen yritys on vakuuttanut työntekijän?

Jokaisen työnantajan on hoidettava vakuuttamisvelvollisuus omalta osaltaan. Toisen yrityksen vakuutus ei riitä.

4. Palkkaan työntekijöitä satunnaisesti ja vain tunneiksi kerrallaan. Tuleeko minun ottaa heille työtapaturma- ja ammattitautivakuutus?

Kyllä. Työsuhde voi muodostua hyvinkin lyhyiden työtehtävien ajaksi. Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jos tämä maksaa kalenterivuodessa kaikille työntekijöilleen yhteensä yli 1400 euroa (2023) palkkaa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa kaikki työsuhteiset työntekijät.

5. Riittääkö, että vakuutus otetaan palkanmaksun yhteydessä?

Ei. Vakuutus on otettava ennen kuin työskentely alkaa.

6. Onko vakuuttamisvelvollisuus automaattisesti hoidettu, jos maksan palkan palkka.fi:n kautta?

Ei. Työnantajan on otettava vakuutus ennen työskentelyn aloittamista valitsemastaan vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöt saavat vakuutusmaksun perusteena olevat palkkatiedot Tulorekisteristä automaattisesti, kun työnantaja maksaa palkat palkka.fi:n kautta.

7. Tarvitseeko työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ottaa, jos työntekijä ei tee riskialtista työtä tai esimerkiksi tekee vain etätöitä kotona?

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkea Suomessa tehtävää työtä työnlaadusta ja työskentelypaikasta riippumatta.

Ainoat poikkeukset on Suomeen lähetetyt työntekijät, joilla on A1-todistus, lyhyelle kokous- tai seminaarimatkalle Suomeen tulleet henkilöt sekä rekkakuskit, jotka ajavat pääsääntöisesti muualla kuin Suomessa.

8. Olemme vakuuttaneet työntekijät toisesta maasta otetulla tapaturmavakuutuksella. Ei kai minun tarvitse vakuuttaa työntekijöitäni tuplasti?

Toisesta maasta otettu vakuutus ei riitä, jos työtä teetetään Suomessa. Poikkeuksena on lähetetty työntekijä, jolla on työntekoajalle A1-todistus.

Vakuutus on otettava Suomessa toimivasta lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia myöntävästä vahinkovakuutusyhtiöstä.

9. Olen ottanut työntekijöilleni vapaaehtoisen vakuutuksen, jossa on korkeat vakuutusmäärät. Riittääkö se?

Vapaaehtoisella vakuutuksella ei voi korvata lakisääteistä vakuutusta.

10. Minulla on kaksi yritystä. Työntekijät työskentelevät näissä molemmissa. Eikö riitä, että vain toisella yrityksellä on vakuutus?

Molempien yritysten on otettava vakuutus ja vakuuttaa työntekijät omalta osaltaan.

11. Tuleeko palkanmaksu tehdä samalla tunnuksella (y-tunnus, hetu) kuin jolla vakuutus on otettu?

Kyllä. Jos vakuutus on otettu eri tunnukselle kuin jolla palkka on maksettu, eivät tiedot kohtaa. Vakuutuksen löytyessä valvontaprosessin yhteydessä, TVK:n valvonta selvittää liittyvätkö otettu vakuutus ja maksettu palkka lain edellyttämällä tavalla yhteen.

12. Mistä saatte maksamani palkka- ja ammattiluokkatiedot?

TVK saa palkka- ja ammattiluokkatiedot Tulorekisteristä. 

13. Valtiokonttori on määrännyt maksettavakseni laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntini ei ole ollut tahallinen vaan puhdas unohdus tai tietämättömyyttä. Onko minun maksettava laiminlyöntimaksu?

Kyllä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan laiminlyöntimaksu määrätään kaikille y-tunnuksellisille työnantajille. Luonnolliselle henkilölle laiminlyöntimaksu voidaan tietyin poikkeuksin jättää määräämättä.

14. Vaikuttaako laiminlyöntiaika maksun suuruuteen?

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu määrätään kultakin kalenterivuodelta erikseen. Kalenterivuoden vakuutusmaksua vastaava maksu määräytyy maksettujen palkkojen ja ammattiluokan perusteella. Kalenterivuoden sisällä työskentelyajan pituus ei vaikuta vakuutusmaksua vastaavaan maksuun. Laiminlyöntimaksua määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski.  Laiminlyöntikerroin on valtaosassa tapauksia yksi. Aina kun laiminlyönti toistuu, on kerroin korkeampi. Luonnollisilla henkilöillä kerroin on matalampi kuin yrityksillä.

15. Olen palkannut henkilön tekemään työsuorituksen. Henkilö kertoi, että hän on vakuuttanut itsensä työtapaturmien varalta. Riittääkö kyseessä oleva vakuutus vai tuleeko minun ottaa työskentelyn ajalle työtapaturma- ja ammattitautivakuutus?

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jos palkka ylittää 1500 euroa (vuonna 2024). Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisella vakuutuksella. Vakuutusta ei tarvitse ottaa, jos työsuorituksen tekijä toimii itsenäisenä yrittäjänä eikä kyseessä ole työsuhde.