Tapaturma-asiain korvauslautakunta

Tapaturmavakuutuskeskuksessa toimii Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako), jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä. Tapaturma-asiain korvauslautakunta antaa yleisohjeita ja lausuntoja.

Takon yleisohjeet

Tako antaa korvauskäytäntöä koskevia yleisohjeita erityisesti silloin, kun lainsäädäntö muuttuu tai korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen sitä muuten vaatii.

Takon lausuntopyyntömenettely

Vakuutusyhtiön on pyydettävä päätösehdotuksestaan Takon lausunto, jos tapaukseen sisältyy periaatteellinen, oikeudellinen tai lääketieteellinen tulkintakysymys, ennen kuin antaa korvauspäätöksen. Lausuntapyyntö tarvitaan myös silloin, jos asian käsittely Takossa on muutoin tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1568/2015) on määrätty tarkemmin ne asiat, joista vakuutusyhtiön on pyydettävä Takon lausunto. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää lausunto muustakin kuin asetuksessa tarkoitetusta korvauspäätösehdotuksesta.

Lausuntopyynnön Takolle tekee aina vakuutusyhtiö. Kun Tako on antanut lausuntonsa vakuutusyhtiön päätösehdotukseen, vakuutusyhtiö tekee asiassa valituskelpoisen päätöksen.

Takon antamat lausunnot ovat suosituksenluontoisia. Ne eivät sido vakuutusyhtiötä, joka voi poiketa lausunnosta päätöksessään. Lausunto on merkittävä päätökseen.

Takon kokoonpano

Takossa on puheenjohtaja, kolme lakimiesjäsentä, neljä työmarkkinajäsentä, vähintään viisi lääkäriasiantuntijaa ja tarpeellinen määrä varahenkilöitä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Lakimiesjäsenet ja vähintään kaksi lääkäriasiantuntijaa valitaan TVK:n ehdotuksesta. Työmarkkinajäsenistä kaksi on valittu työnantajien ja kaksi työntekijöiden sekä toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasiantuntijoista yksi määrätään työnantajien ja yksi työntekijöiden sekä toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Tarkempia säännöksiä Takon toiminnasta on annettu valtioneuvoston asetuksessa tapaturma-asiain korvauslautakunnasta (1468/2015).