Sivun alasivut:

Kenen vahingot TVK käsittelee

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) käsittelee korvausasian, kun työnantajalla ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta työtapaturman sattuessa tai ammattitaudin aiheutuessa.

Vakuuttamattomalla työntekijällä on oikeus samoihin lain mukaisiin korvauksiin kuin vakuutetulla työntekijällä. Korvausasian voi ilmoittaa TVK:lle selvittelyyn

  • työntekijä,
  • työnantaja
  • hoitolaitos.

TVK toimii Suomessa EU:n sosiaaliturvajärjestelmään liittyvissä asioissa tahona, joka vastaa Suomeen EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta töihin lähetetyn työntekijän työtapaturma- ja ammattitautiasioiden käsittelijänä. Tarkemmin kohdasta Toisessa maassa vakuutettu työntekijä.

Korvauksen hakeminen TVK:sta

Kun vakuuttamattomassa työssä on sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitautiepäily, työntekijän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi työnantajalle. Kun työnantaja on saanut tiedon, tulee työnantajan ilmoittaa tapaturmasta tai ammattitautiepäilystä TVK:lle vahinkoilmoituslomakkeella 10 arkipäivän kuluessa.  

Työntekijä voi myös itse tehdä ilmoituksen TVK:lle ilmoituksella, jossa kerrotaan tiedot vahingoittuneesta työntekijästä, työnantajasta, tehdystä työstä ja tapaturman sattumisolosuhteista.

Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille. Tapaturma on vakava, kun se aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Vamma on vaikea, kun se suurella todennäköisyydellä on pysyvä ja vaikeuttaa normaalia elämää.

Lisätietoa korvausasian käsittelystä TVK:ssa:  TVK:n korvausyksikkö, puh. 0404 504 210 tai sähköposti: korvaustoimi@tvk.fi .