Työnantajana sinulla on velvollisuus vakuuttaa työntekijä työtapaturman ja ammattitaudin varalta

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työnantaja vastaa työntekijänä tehtävän työn sosiaaliturvasta. Yrittäjänä tehtävän työn sosiaaliturvasta vastaa yrittäjä itse. Työnantajana sinulla on velvollisuus vakuuttaa työntekijä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Jos kalenterivuoden aikana kaikille työntekijöille maksamasi palkka ylittää 1 500 euroa (vuoden 2024 tasossa), sinun tulee ottaa vakuutus Suomessa toimivasta vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee sinulle työtä työsopimussuhteessa. Työsuhteella tarkoitetaan työsopimuslain mukaista sopimusta (työsopimus), jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Sinun tulee ottaa vakuutus ennen työnteon aloittamista

Ennen töiden käynnistämistä on hyvä pysähtyä miettimään, mistä asioista sinun tulee työnantajana huolehtia. Oletko kenties jo maksanut palkkaa kalenterivuoden aikana ja paljonko tulet sitä vielä maksamaan? Sinun tulee ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ennen töiden aloittamista, etkä voi saada sitä voimaan takautuvasti. Vakuutus tulee olla jo voimassa, kun työntekijä ensimmäisenä työpäivänä aloittaa kotioveltaan työmatkansa työpaikalle. Miksi näin?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavat vahinkotapahtumat ja maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Laissa työtapaturmaksi katsotaan tapaturma, joka sattuu työntekijän tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Jos työntekijä kolaroi autolla ensimmäisenä aamuna matkalla työkohteeseen eikä vakuutus ole vielä voimassa, työmatkatapaturma sattuu vakuuttamattomassa työssä. Työntekijä ei toki jää ilman korvauksia ja niistä huolehtii Tapaturmavakuutuskeskus (TVK). Mutta työnantajana syyllistyt vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntiin ja sen johdosta Valtiokonttori voi TVK:n hakemuksesta määrätä sinulle vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun. Sinulta peritään myös työntekijälle maksetut korvaukset takaisin omavastuun muodossa enintään 5 430 euroon saakka.

Mistä ja miten otat vakuutuksen?

Sinun tulee ottaa vakuutus Suomessa toimivasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusta tarjoavat vahinkovakuutusyhtiöt ovat TVK:n jäseniä ja yhtiöiden yhteystiedot löydät Vakuutusyhtiöt-sivulta. Vakuutus otetaan yleensä toistaiseksi jatkuvana, mutta se voidaan ottaa myös määräaikaisena, jos työ tai työkohde kestää enintään vuoden. Vakuutuksen voimaansaattamiseksi ja vakuutusmaksun määräämiseksi sinun tulee kertoa vakuutusyhtiölle tarpeelliset tiedot mm. teetetyn työn määrästä (palkkasumma) ja laadusta (ammattiluokka tai työntekijän ammattinimike) sekä työn alkamisajasta. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on vakuutusmaksun laskemiseksi omat maksuperusteet, joissa kerrotaan, kuinka ja minkä tekijöiden mukaan vakuutusmaksut määrätään. Vakuutusyhtiö ei rekisteröi vakuutukseen yksittäistä työntekijää henkilönä kuten työeläkevakuutuksessa, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa työntekijän henkilötietoja tehdessäsi vakuutusta.

Vakuutuksessa ei ole työntekijän ikään perustuvia ala- tai ylärajoja eikä yksittäisen työntekijän palkkaan perustuvaa euromääräistä vähimmäisrajaa. Vaikka työntekijä olisi jo vanhuuseläkkeellä, hänet tulee silti vakuuttaa.

Mitä vakuutus maksaa ja miten maksat vakuutusmaksun?

Vakuutusmaksu on vakuutusyhtiökohtainen ja sen suuruus vaihtelee yhtiöittäin ja työn vaarallisuuden mukaan. Maksu on keskimäärin 0,7 % työnantajan kokonaispalkkasummasta (vuonna 2021).

Työnantajana sinä maksat koko vakuutusmaksun vakuutusyhtiölle. Toisin kuin esimerkiksi työeläkevakuutuksessa, työntekijä ei osallistu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksamiseen. Vakuutusmaksun laskutuskäytännöt vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Maksun määräämiseksi vakuutusyhtiöt hakevat tulorekisteristä työnantajana sinne ilmoittamasi palkka- ja ammattiluokkatiedot. Sinun ei tarvitse ilmoittaa maksamaasi vakuutusmaksua tulorekisteriin.

Miten toimit, jos työntekijälle sattuu työtapaturma?

Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Täytä ilmoitus huolellisesti ja lähetä se viipymättä, viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun sait tiedon työtapaturmasta.

Ilmoita työtapaturmasta viipymättä työsuojeluviranomaiselle ja poliisille, jos tapaturman seurauksena on kuolema tai vaikealaatuinen vamma.

Muista myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Sinun tulee ottaa myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus, jos alan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa sitä edellytetään. Vakuutus tulee ottaa samasta vakuutusyhtiöstä ja samassa yhteydessä kuin työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Vakuutusmaksu on keskimäärin 0,059 % työnantajan kokonaispalkkasummasta (vuonna 2021).

Maksat maksun työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun yhteydessä.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Työntekijän kuoleman johdosta TVK maksaa vakuutuksesta korvausta edunsaajille.

Työnantajan muistilista

  1. Ennakoi työn alkaminen ja tuleva palkanmaksu ja ota ajoissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus palkkaamallesi työntekijälle. Muista myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus.
  2. Huolehdi myös muista työnantajavelvoitteista kuten työeläke- ja työttömyysvakuutuksesta.
  3. Ilmoita maksamasi palkat ammattiluokkatietoineen tulorekisteriin.
  4. Maksa vakuutusmaksu vakuutusyhtiölle.
  5. Ilmoita vakuutusyhtiölle työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta viipymättä.

 

Kirjoitus on julkaistu myös Omakotiliiton sivuilla toukokuussa 2021.
Siirry Omakotiliiton sivuilla olevaan kirjoitukseen