Kuinka toimia, kun työtapaturma on sattunut

Kuinka haen korvauksia työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, kun on sattunut työtapaturma.

Työntekijä, jos sinulle on sattunut työtapaturma

  • Ilmoita tapaturmasta työnantajalle työpaikallasi sovittujen käytäntöjen mukaisesti niin pian kuin mahdollista. Saat korvausasian vakuutusyhtiössä vireille työnantajasi tekemällä vahinkoilmoituksella. Varmista, että ilmoitukseen kirjoitettava kuvaus sattuneesta tapaturmasta vastaa omaa käsitystäsi siitä, mitä tapahtui.
  • Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä. Usein riittää myös soitto ns. etälääkäripalveluun, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoitoon hakeutumisen tarpeen ja kiireellisyyden. Varmista, että lääkäri kirjaa tapaturmaa koskevat tiedot oikein ja että ne vastaavat sinulle sattuneen tapaturman kulkua ja tapahtumaolosuhteita.

Mikäli jäät seuraamaan oireiden kehittymistä kovin pitkään ja aikailet hoitoon hakeutumisessa, tämä voi hankaloittaa korvausasian käsittelyä vakuutusyhtiössä.

Korvaamisen puolesta puhuvia seikkoja heikentää merkittävä ajallinen viive hoitoon hakeutumisen ja tapaturman sattumisen välillä. Hoitoon hakeutumisen viive saattaa antaa viitteitä siitä, että alkuperäinen tapaturma ei ollutkaan mm. energialtaan niin merkittävä ja voimakas kuin se alkuvaiheessa tuntui ja pitkittyneet tai myöhemmin alkaneet oireet johtuvatkin jostain muusta.

Työnantajasi vakuutusyhtiö voi tarjota sinulle erilaisia tapaturmavamman hoitoon liittyviä terveydenhoitopalveluita, jotka nopeuttavat vamman hoitoprosessia ja edistävät työhön paluuta.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa asian käsittelyn aloittamisesta ja antaa kirjallisen päätöksen

Kun korvausasiasi on tullut vireille, vakuutusyhtiö ilmoittaa siitä sinulle. Vakuutusyhtiö myös huolehtii siitä, että kaikki korvauksen ratkaisua varten tarvittavat asiakirjat on sillä mahdollisimman nopeasti käytettävissä. Vakuutusyhtiöllä on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset, joihin sinulla lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Vakuutusyhtiön on annettava korvausasiassasi päätös viivytyksettä, viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset. Jos määräaika ylittyy, vakuutusyhtiö maksaa viivästyskorotusta.

Myös sinä itse tai hoitolaitos, jossa sinua on hoidettu voi saattaa asian vireille tekemällä kirjallisen ilmoituksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ilmoituksessa on mainittava työnantajan nimi ja yhteystiedot, tiedot vahinkotapahtumasta sekä vahingoittuneen työntekijän nimi, syntymäaika tai henkilötunnus ja yhteystiedot. Hoitolaitoksen on toimitettava näiden tietojen lisäksi hoitokäyntiä koskevat potilasmerkinnät.

Mitä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa?

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on määritelty se, mitä tapaturmalla tarkoitetaan sekä se, missä olosuhteissa sattunut tapaturma katsotaan lain mukaan työtapaturmaksi. Voit lukea tästä tarkemmin sivultamme: Mikä on työtapaturma?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksettavat korvaukset on myös määritelty laissa. Voit lukea tarkemmin näistä sivultamme: Korvaukset (Mitä työtapaturmasta korvataan)

Työnantaja, jos työntekijällesi on sattunut työtapaturma

  • Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi. Kirjaa siihen tarkasti ylös se, miten tapaturma sattui. Lain mukaan sinun tulee tehdä ilmoitus viipymättä, viimeistään 10 arkipäivän päästä siitä, kun kuulit tapaturmasta.
  • Tee ilmoitus viipymättä työsuojeluviranomaiselle ja poliisille sellaisesta työtapaturmasta, jonka seurauksena on kuolema tai vaikealaatuinen vamma. Vaikealaatuinen vamma on sellainen, joka suurella todennäköisyydellä jää pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja.

Vinkkejä työtapaturmailmoituksen täyttämiseen

Videolla TVK:n lakimies Elina Holmas kertoo mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, kun tekee työtapaturmasta vahinkoilmoitusta vakuutuslaitokselle.

Videolla käydään tapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen kohta kohdalta läpi.

Vakuuttamattomassa työssä sattuu työtapaturma - kuinka toimia?