Sivun alasivut:

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta

Työpaikkaonnettomuustutkinnan tavoitteena on estää samankaltaisten onnettomuuksien sattuminen tulevaisuudessa. Tutkimuksen havainnot julkaistaan TOT-raporteissa.

Onnettomuustapauksien tutkimisesta voidaan saada tietoa, jonka avulla samankaltaisilta tapauksilta vältytään tulevaisuudessa. Työturvallisuuden kehittämiseksi on tärkeää, että sattuneista työpaikkatapaturmista kerrotaan julkisesti, jotta tapauksen tutkinnassa saatu tieto on mahdollisimman monen hyödynnettävissä. 

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa ei ole rajattu ainoastaan kuolemaan johtaneisiin työpaikkatapaturmiin. Tutkintaan otetaan onnettomuustapaukset, joista on todennäköisesti saatavissa merkittävää lisätietoa, jotta vastaavanlaiset työtapaturmat voitaisiin ehkäistä. Tutkintaan otetaan tapauksia, jotka

  • edustavat uusia riskejä tai kasvualoja,
  • tapauksia, jotka olisivat voineet johtaa suuronnettomuuteen ja
  • tapauksia, joita ei tutkita muiden tahojen toimesta ainakaan riittävän kattavasti.

Tapauksista, joista ei tehdä työpaikkaonnettomuustutkintaa, voidaan tuottaa TOT-raporttia lyhyempi tapaturmaraportti.

TOT-tutkintaraportit sekä tapaturmaraportit löytyvät Työtapaturmatiedosta.
Lisätietoa TOT-tutkinnasta 

TOT-tapauksista tehdyt animaatiot

Tapaturmavakuutuskeskus on tuottanut animaatiota yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa TOT-tapauksista. Nämä videot löytyvät Työtapaturmatiedosta Ohjeet ja koulutusmateriaalit -sivulta.
Siirry Työtapaturmatietoon Ohjeet ja koulutusmateriaalit -sivulle