Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta

TVK toteuttaa onnettomuustutkintaa yksityiskohtaisena TOT-tutkintana ja lyhyempien tapaturmaraporttien muodossa työpaikkakuolemat.fi sivuilla. Työpaikkaonnettomuustutkinnan tavoitteena on, että onnettomuustapauksia tutkimalla opitaan ja levitetään tietoa, jotta samankaltaisilta onnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa.

Onnettomuustapauksia tutkimalla voidaan oppia ja levittää tietoa, jotta samankaltaisilta tapauksilta vältytään tulevaisuudessa. Työturvallisuuden kehittämiseksi on erityisen tärkeää, että sattuneista työpaikkatapaturmista kerrotaan julkisesti, jotta tapauksen tutkinnassa saavutettu tieto siirtyy eteenpäin. 

TOT-tutkintaa ei ole rajattu ainoastaan kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien tutkintaan. Tarkoituksena on tutkia erityisesti tapaukset, joista on saatavilla merkittävää ja hyödyllistä lisätietoa, jotta vastaavanlaiset työtapaturmat voitaisiin ehkäistä. Tutkintaan otetaan erityisesti tapauksia, jotka

  • edustavat uusia riskejä tai kasvualoja,
  • tapauksia, jotka olisivat voineet johtaa suuronnettomuuteen ja
  • tapauksia, joita ei tutkita muiden tahojen toimesta ainakaan riittävän kattavasti.

Työpaikkakuolemat.fi sivustolla julkaistaan tapaturmaraportit lähinnä niistä tapauksista, joista ei aloiteta TOT-tutkintaa. Sivuston tavoitteena on lisätä tietoa Suomessa sattuvista vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

Lisätietoa TOT-tutkinnasta 

TOT-tutkintaraportit vuodesta 1985 lähtien TOTTI-järjestelmässä.

TOT-tapauksista tehdyt animaatiot

Tapaturmavakuutuskeskus on tuottanut animaatiota yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa TOT-tapauksista.