Sivun alasivut:

Työntekijöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Työnantaja vastaa myös vakuutusmaksusta toisin kuin työeläkevakuutuksen tai työttömyysvakuutuksen, joiden maksuihin myös työntekijä osallistuu.

Työnantajan on otettava vakuutus ennen työn aloittamista. Vakuutusta ei voi ottaa takautuen.

Vakuuttamisvelvollisuuden euromääräinen raja

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus seuraavissa tilanteissa

  • kun hän maksaa
  • tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä, jota hän teettää, palkkaa yli 1 500 euroa (vuonna 2024).

Euromäärä on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen.

Työnantajaksi katsotaan myös kotitalous, kun se sopii työn tekemisestä ja maksaa palkkaa työntekijälle. Jos esimerkiksi kotitalous maksaa kalenterivuoden aikana teettämistään töistä palkkaa lastenhoitajalle, ikkunanpesijälle ja koiranulkoiluttajalle, jokaiselle 600 euroa vuodessa, ylittää silloin yhteenlaskettu palkkasumma, 1 800 euroa, vakuuttamisvelvollisuuden rajan. Kotitalouden pitää ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka kattaa kaikki kotitalouden palkkaamat työsuhteiset työtekijät.

Työ- ja virkasuhteessa tehtävä työ vakuutettava

Vakuutus koskee työtä, jota tehdään työ- ja virkasuhteessa. Työsuhteella tarkoitetaan työsopimuslain mukaista työsuhdetta, jossa työntekijä on sopimuksessa sitoutunut tekemään vastiketta vastaan työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena.


Luottamustehtävien hoitamista talkoo- tai muuta vapaaehtoistyötä ei voi vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Kuntien luottamushenkilöiden vakuuttamisesta katso kohta Muut henkilöt.

Johtavassa asemassa olevat työntekijät, yrittäjän perheen jäsenet ja yrittäjä

Johtavassa asemassa työtä tekevät kuuluvat myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen, jos heidän omistusosuutensa yrityksestä ei ylitä laissa mainittuja prosenttirajoja, jotka ovat samat kuin työeläkelain mukaisissa eläkevakuutuksissa.

Myös yrittäjän perheenjäsen, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa, kuuluu työntekijöiden vakuutukseen, jos perheenjäsen tekee yrityksessä työtä työsuhteessa. 

Yrittäjä ei kuulu työntekijöiden vakuutukseen. Hän voi ottaa tietyin edellytyksin itselleen vakuutuksen, joka vastaa työntekijöiden vakuutusta.

Tarkemmin johtavassa asemassa olevan henkilön kuulumisesta vakuutukseen ja yrityksen omistusosuuksien rajoista Vakuutuskäsikirjassa luvussa Henkilöllinen soveltamisala. (Linkki vakuutuskäsikirjaan sivun vasemmassa laidassa.)

Yrittäjän vapaaehtoinen vakuutus