Olycksfallsdagen på fredagen den 13 november

''

Olycksfallsdagen uppmuntrar att fundera över hur man skulle kunna minska risker och förebygga olyckor på jobbet, hemma och i trafiken. Tidpunkten varierar från år till år, eftersom dagen alltid organiseras på fredagen den 13:e. Olycksfallsdagen firas för 25:e gången på fredagen den 13 november.

Ungefär 90 procent av dödsfall till följd av olycka och ungefär 80 procent av olyckor som leder till skada händer hemma eller på fritiden.

I Finland är antalet dödsfall till följd av olycka det tredje högsta i hela EU. Varje år dör ungefär 2 600 människor till följd av olyckor, och olyckor är den fjärde vanligaste dödsorsaken.

Olyckor orsakar stort mänskligt lidande och kräver ekonomiska resurser vilket gör att de är ett av våra största folkhälsoproblem.

Förebyggande av olyckor börjar med att riskplatser identifieras. Ju bättre olika riskfaktorer identifieras, desto bättre kan man förbereda sig för dem och minska risken för olyckor.

Ytterligare information om olycksförebyggande arbete:

Pirjo Lillsunde, rådgivande tjänsteman, SHM, avdelningen för välfärd och tjänster, tfn 029 516 3177, pirjo.lillsunde(at)stm

Saara Aakko, planerare, Finland Röda Kors, tfn 040 4806973, saara.aakko (at)punainenristi.fi