Rekordfå olycksfall i arbetet 2020

År 2020 ersatte försäkringsbolagen 103 700 olycksfall i arbetet bland löntagare. Av de olycksfall i arbetet som ersattes inträffade 87 500 på arbetsplatsen under arbetet och 16 200 på resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

År 2020 var antalet olycksfall i arbetet nästan 18 procent lägre än 2019.

Det totala antalet olycksfall i arbetet under 2020 var det lägsta i statistikhistorien. Den lägsta tidigare noteringen är från 2014, då det inträffade 115 724 olycksfall i arbetet.

"Framför allt bidrog de åtgärder som vidtogs i mars 2020 för att bekämpa coronapandemin och den relaterade allmänna ekonomiska avmattningen till minskningen av antalet olycksfall i arbetet. Förändringarna är därför logiska, men ändå förvånansvärt stora”, säger Mika Tynkkynen, direktör på Olycksfallsförsäkringscentralen.

På grund av pandemin övergick många kontorsanställda till distansarbete, men antalet olycksfall i arbetet på distans ökade knappt alls jämfört med tidigare år. Risken för arbetsolyckor i distansarbete är mycket låg, vilket förklarar det låga antalet ersatta arbetsolyckor i distansarbete.

Frekvensen av olycksfall i arbetet minskade dramatiskt

Frekvensen av olycksfall i arbetet, det vill säga alla skador som ersattes per miljon arbetade timmar, var 25 förra året.

Frekvensen av olycksfall i arbetet är proportionell mot mängden utfört arbete och antalet olyckor i arbetet. I frekvensberäkningen används timsiffrorna i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

”Förändringen i frekvensen av olycksfall i arbetet var dramatisk jämfört med 2019. Då var den totala frekvensen 28,7 olyckor per miljon arbetade timmar. Förra året minskade antalet arbetade timmar endast något i förhållande till förändringen i antalet olycksfall i arbetet.”

Utvecklingen av antalet olycksfall i arbetet minskade inom alla huvudsakliga sektorer utom inom social- och hälsovårdstjänster.

Arbetsolyckorna med dödlig utgång minskade

År 2020 inträffade 17 arbetsolyckor med dödlig utgång för löntagare, varav 10 var arbetsplatsolycksfall. Sju olyckor som ledde till löntagarens död inträffade under resan mellan hem och arbete.

De farligaste yrkena

Det farligaste arbetet i Finland utförs fortfarande av tidningsutdelare och bud, vilkas frekvens av olycksfall i arbetet har hållit sig nära 165 under perioden 2019‒2020.

Bland de arbeten som allmänt uppfattas som farliga har arbetare i byggbranschen haft i genomsnitt 120 arbetsplatsolyckor per miljon arbetade timmar de senaste åren.

Olycksfall bland företagare

År 2020 ersatte försäkringsanstalterna företagare för 5 700 olycksfall i arbetet, vilket var över 12 procent färre än 2019.

I fjol inträffade fem olycksfall i arbetet, varav två var arbetsplatsolyckor, för företagare som tecknat en försäkring.

Det är frivilligt för företagare att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, så antalet skador påverkas också av hur många företagare som har tecknat försäkringen.