Dröjsmålsräntor 1.7.-31.12.2022

Dröjsmålsräntor meddelade av Finlands Bank 1.1.–30.6.2020 är 7,0 % (räntelagen 4 § 1 mom.) och 8,0 % (räntelagen 4 a § 1 mom.).

Den förstnämnda räntan används som en höjning av ersättningen som avses i 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring och som dröjsmålsförhöjning som avses i 152 § i lagen om olycksfall i arbetet och om arbetssjukdomar. För försäkringspremier är dröjsmålsräntan 8,0 % för kommersiella avtal.

Finlands Banks pressmeddelande om ärendet